Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.ANAT9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia topograficzna zwierząt domowych i laboratoryjnych
Jednostka: Zakład Anatomii Zwierząt
Grupy: Zootechnika niestacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu

Budowa organizmu zwierzęcego, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych, rozmieszczenie struktur i narządów w określonych częściach i okolicach ciała topografia klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz jamy miednicznej.

Pełny opis:

Wykłady

1. Cel przedmiotu, narzędzia i podstawowe pojęcia, którymi posługuje się anatomia topograficzna, okolice ciała zwierząt domowych i laboratoryjnych.

2.Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej głowy, punkty dostępne palpacyjnie, naczynia krwionośne, węzły chłonne.

3. Szyja i jej okolice. Okolice grzbietu. Punkty dostępu do naczyń i węzłów chłonnych.

4. Ściana i jamy klatki piersiowej - okolice i punkty dostępu. Zasięg serca i płuc.

5. Brzuch: ściany i jama brzusznej, linie przyczepy przepony, struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per rectum.

6. Jama miedniczna - struktury dostępne palpacyjnie i w badaniach per vaginum.

7. Kończyna piersiowa i brzuszna – okolice i punkty dostępu.

8. Anatomia topograficzna w badaniach RTG i USG

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do przedmiotu, cel i metody anatomii topograficznej. BHP w prosektorium i przy zwierzętach.

2. Anatomia topograficzna zewnętrzna i wewnętrzna szynszyli - egzenteracja

3. Wybrane zagadnienia z anatomii topograficznej fermowych psowatych i łasicowatych - egzenteracja

4. Skóra, mięśnie oraz narządy wewnętrzne zwierząt amatorskich i laboratoryjnych - egzenteracja

5, Topografia zewnętrzna klaczy/ogiera – Ćwiczenia praktyczne

6. Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

7. Anatomia topograficzna wewnętrzna zwierząt gospodarskich. Badania poubojowe – ćwiczenia terenowe

8. USG jamy brzusznej i miednicznej psa i kota - ćwiczenia terenowe

Literatura:

Literatura

Akajewski A., Anatomia zwierząt domowych, PWRiL,

Kόnig H.E., Liebech H-G., Anatomia zwierząt domowych. Kolorowy atlas i podręcznik. Galaktyka,.

Kobryń F., Kobryńczuk K/.Kompendium anatomii topograficznej, Wydawnictwo SGGW

Krysiak K., Świeżyński K., Anatomia zwierząt tom I i II, III. PWN,

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych, Wydawnictwo AR Lublin,.

Milart Z., Anatomia topograficzna zwierząt domowych., PWRiL.,

Popesco P., Atlas anatomii topograficznej zwierząt, PWRiL. 2008.

Przespolewska H. i wsp. Zarys anatomii zwierząt domowych. Wieś jutra, 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

Potrafi zidentyfikować i opisać biologię wybranych gatunków zwierząt należących do rzędu Rodentia, Lagomorpha, Canidae i Mustelidae oraz Felidae

Potrafi opisać budowę i położenie ważnych dla rozwoju i wzrostu narządów i układów wybranych zwierząt gospodarskich, amatorskich i laboratoryjnych

Potrafi rozpoznać zmiany w budowie oraz topografii narządów i układów u zwierząt zdrowych i podczas procesu chorobowego

Umiejętności

Wskazuje okolice ciała zwierząt oraz określa położenie poszczególnych narządów i tkanek

Posiada umiejętność określenia topografii dostępnych węzłów chłonnych oraz najważniejszych naczyń krwionośnych

Potrafi umiejętnie dokonać egzenteracji wybranych gatunków zwierząt domowych i laboratoryjnych

Potrafi umiejętnie pobrać próbki do badań podczas badania i egzenteracji zwierząt domowych i laboratoryjnych

Kompetencje społeczne

Jest świadomy ciągłego samodokształcania i upowszechniania nabytej wiedzy zawodowej

Jest świadomy odpowiedzialności za powierzone mu zwierzęta i podejmowane zadania

Postępując zgodnie z zasadami etyki zawodowej i normami etycznymi

Jest zdolny do pracy w grupie i aktywny w rozwiązywaniu zaplanowanych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szeleszczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.