Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikromanipulacje na gametach i zarodkach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.RAZ.921XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikromanipulacje na gametach i zarodkach
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy: Biologia rozrodu stacjonarne 7 sem.elektywy
Hodowla ekologiczna 7 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 7 sem.elektywy
Hodowla zwierząt stacjonarne 7 sem.elektywy
Prewencja 7 sem. elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w zakresie mikromanipulacji na gametach i zarodkach ssaków. Na wykładach omawiany jest rozwój badań nad pozaustrojową produkcją zarodków ssaków oraz cele i metody zapłodnienia in vitro, uzyskiwania zwierząt klonalnych i transgenicznych a także sztuczna partenogeneza, komórki macierzyste i możliwości ich wykorzystania

Pełny opis:

Wykłady:

Mikromanipulacje na gametach i zarodkach ssaków, rozwój badań i najważniejsze osiągnięcia; Biologiczne i molekularne podstawy zapłodnienia in vitro i rozwoju zarodkowego; Zapłodnienie in vitro: metody klasyczna i wspomagane mikrochirurgiczne; Metody hodowli i oceny zarodków; Klonowanie zarodkowe ssaków; Klonowanie somatyczne i międzygatunkowe ssaków; Chimery i hybryd; Konserwacja gamet i zarodków; Transplantacja zarodków, metody i zastosowanie w hodowli zwierząt; Metody regulacji i identyfikacji płci zarodków, diagnostyka przedimplantacyjna; Aktywacja partenogenetyczna oocytów ssaków; Uzyskiwanie zwierząt transgenicznych, transgeneza w ksenotransplantacji; Komórki macierzyste, typy i możliwości zastosowań terapeutycznych; Możliwości i ograniczenia wykorzystania technik wspomaganego rozrodu w badaniach biomedycznych – panel dyskusyjny, prezentacje, w oparciu o literaturę

Literatura:

1. Bielański A, Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych. Wyd. Drukrol, 1997.

2. Kątska-Książkiewicz L., Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków. W: Hodowla Komorek i tkanek, pod red. S. Stukłosowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.

3. Krzanowska K., Tischner M.: Klonowanie. Wyd. Znak, Kraków, 1998

4.Tarkowski T. Klonowanie ssaków W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Pod red. M. Kurpisza, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, (2002) str: 361-369

5. Zwierzchowski L, Jaszczak K, Modliński J. Biotechnologia Zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

6. Zwierzchowski L. Transgeniczne modele zwierzęce w badaniach nad rozrodem ssaków. W: Molekularne podstawy rozrodczości człowieka i innych ssaków. Pod red. M. Kurpisza, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań, (2002). str: 77-94

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia: Student nabywa podstawową wiedzę z zakresu rozwoju badań nad zapłodnieniem in vitro oocytów ssaków; opisuje i definiuje proces zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego ssaków w aspekcie biotechnologii gamet i zarodków; definiuje metody pozaustrojowej produkcji zarodków ssaków; ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości manipulacji na gametach, zarodkach i komórkach macierzystych ssaków; ma wiedzę w zakresie transplantacji zarodków zwierząt gospodarskich; zna podstawowe pojęcia związane z kriokonserwacją gamet i zarodków.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: aktywny udział w dyskusji, prezentacja na wybrany temat w oparciu o samodzielnie wyszukaną literaturę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Młodawska
Prowadzący grup: Wiesława Młodawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.