Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pszczelarstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.PSZCZ.SI.HZOEX.O Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pszczelarstwo
Jednostka: Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Charakterystyka rodzaju Apis. Biologia pszczoły miodnej. Podstawy produkcji pasiecznej i metody pozyskiwania produktów pszczelich. Podstawowe zasady obchodzenia się z pszczołami.

Pełny opis:

Pochodzenie i charakterystyka rodzaju Apis. Biologia pszczoły miodnej. Organizacja gniazda pszczelego, budowa plastra. Ogólne zasady sterowania rozwojem rodzin pszczelich i pozyskiwania produktów pszczelich. Zasady obchodzenia się z pszczołami.

Literatura:

Wilde J., Prabucki J. (2008) Hodowla pszczół. Wydawnictwo PWRiL, Poznań.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis. Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Tłumaczy budowę i organizację gniazda pszczelego. Objaśnia roczny cykl życiowy rodziny pszczelej. Wymienia podstawowe zasady użytkowania i wykorzystania pszczoły miodnej. Objaśnia zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami i postępowania na wypadek użądlenia.

Umiejętności

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej. Rozpoznaje podstawowy sprzęt pasieczny. Stosuje ogólnie przyjęte zasady bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena 2

Nie wskazuje stanowiska systematycznego rodzaju Apis. Nie objaśnia podstaw biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej. Nie wykorzystuje wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej. Nie rozpoznaje podstawowego sprzętu pasiecznego. Nie rozumie potrzeby ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Nie rozumie znaczenia zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Ocena 3

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis. Nie objaśnia podstaw biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej. Nie wykorzystuje wiedzy teoretycznej do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej. Rozpoznaje podstawowy sprzęt pasieczny. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Zna ale nie rozumie znaczenia zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Ocena 4

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis. Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Nie tłumaczy rocznego cyklu życiowego rodziny pszczelej. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej. Rozpoznaje podstawowy sprzęt pasieczny. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Zna ale nie rozumie znaczenia zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Ocena 5

Wskazuje stanowisko systematyczne rodzaju Apis. Objaśnia podstawy biologii pszczoły miodnej. Tłumaczy roczny cykl życiowy rodziny pszczelej. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizy i interpretacji zachowań rodziny pszczelej. Rozpoznaje podstawowy sprzęt pasieczny. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Zna i rozumie znaczenie zasad bezpiecznego obchodzenia się z pszczołami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.