Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.SI.HZOHX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studia z zakresu mikrobiologii mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Studia z zakresu mikrobiologii mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Studenci zostaną zaznajomieni z chorobotwórczymi właściwościami drobnoustrojów. Mowa będzie także o zmianach powodowanych w otoczeniu oraz o ich rozpowszechnieniu i formach wykazywanej aktywności. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów, tak ważnej dla zootechnika, dążącego do wyprodukowania dobrej jakości produktów spożywczych oraz zabezpieczenia ich przed zniszczeniem na skutek działania drobnoustrojów. Wiedza z zakresu mikrobiologii umożliwi produkcję nowoczesnymi metodami przemysłowymi zdrowej żywności bez wywierania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Literatura:

1.Kunicki-Goldfinger W. - Życie bakterii. PWN, Warszawa

2.Schlegel H.G. - Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

3. Z. Libudzisz - Mikrobiologia techniczna T. 1. PWN, Warszawa

4. M.K. Błaszczyk - Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta

Potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów. Potrafi rozróżniać grupy szkodliwe i pożyteczne mikroorganizmów.

Umiejętności studenta

Potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny. Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki. Potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów. Potrafi posłużyć się mikroskopem. Potrafi przeprowadzić prosta analizę laboratoryjną.

Kompetencje społeczne studenta

Nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.