Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBIO.SI.HRBRX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć z mikrobiologii ogólnej jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach. Zajęcia mają uwypuklić powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi.

Pełny opis:

Celem zajęć z mikrobiologii ogólnej jest zapoznanie studentów z światem drobnoustrojów, ich rolą w najważniejszych procesach biologicznych związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie fizjologii drobnoustrojów, jak również ich znaczenie w funkcjonowaniu biocenozy oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Zajęcia mają uwypuklić powiązania świata mikroorganizmów ze środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Celem ćwiczeń z mikrobiologii ogólnej jest praktyczne zapoznanie studentów z podstawową techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych. Na ćwiczeniach zostaną przedstawione podstawowe metody izolacji i hodowli mikroorganizmów, sporządzania preparatów mikrobiologicznych oraz analizy ilościowej i jakościowej. Ponadto studenci zdobędą umiejętność prawidłowego posługiwania się mikroskopem immersyjnym umożliwiającym podstawową obserwację drobnoustrojów.

Literatura:

1.H.G. Schlegel – Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa

2.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

3. Maria Pawlaczyk – Szpilowa – Mikrobiologia wody i ścieków. PWN, Warszawa

4. A.A. Salyers, D.D. Whitt – Mikrobiologia. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student potrafi rozróżniać grupy systematyczne mikroorganizmów. Potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów.

Umiejętności - Student potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny. Potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów

Potrafi posłużyć się mikroskopem. Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki.

Kompetencje - Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.