Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.MIBI2.NI.HZONX.R Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii
Grupy: Hodowla niestacjonarne,2 sem.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych.

Pełny opis:

Zajęcia z mikrobiologii mają na celu zaznajomienie studentów z światem drobnoustrojów, wskazanie na ich rolę w najważniejszych procesach biologicznych przebiegających na kuli ziemskiej związanych z krążeniem materii i przepływem energii w różnych ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią lepsze zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemianach biogenów oraz ich wzajemnym wpływie na siebie i na inne organizmy żywe. Studia z zakresu mikrobiologii mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie oraz wskazać na ścisłe powiązania świata mikroorganizmów z środowiskiem życia roślin, zwierząt i ludzi. Mowa będzie także o zmianach powodowanych w otoczeniu oraz o ich rozpowszechnieniu i formach wykazywanej aktywności. Wiedza z zakresu mikrobiologii jest niezbędnym warunkiem nabycia umiejętności praktycznego sterowania rozwojem i aktywnością mikroorganizmów, tak ważnej dla zootechnika-praktyka..

Literatura:

1.W.J.H. Kunicki – Goldfinger – Życie bakterii. PWN, Warszawa

2. Z. Libudzisz – Mikrobiologia techniczna T. 1. PWN, Warszawa

3. F. Białous - Mikrobiologia zootechniczna. PWN, Warszawa

4. J.S. Zaleski - Mikrobiologia żywności pochodzenia zwierzęcego. WNT, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student potrafi opisać morfologię i fizjologię różnych grup mikroorganizmów. Potrafi scharakteryzować mechanizmy funkcjonowania mikroorganizmów. Potrafi rozróżniać grupy szkodliwe i pożyteczne mikroorganizmów.

Umiejętności - Student potrafi użytkować podstawowy sprzęt mikrobiologiczny. Potrafi sporządzać podłoża mikrobiologiczne i barwniki. Potrafi przygotować preparaty mikroorganizmów

Potrafi posłużyć się mikroskopem. Potrafi przeprowadzić prostą analizę laboratoryjną.

Kompetencje - Student nabędzie świadomość zasad funkcjonowania świata mikroorganizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena niedostateczna wystawiana jest, jeśli student w zakresie jednej ze składowych (wiedza, umiejętności, kompetencje) uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów.

Ocena dostateczna dotyczy gdy student uzyska przynajmniej 55% wspomnianych efektów.

Ocena ponad dostateczna (3,5) dotyczy gdy student uzyska średnią efektów (61-70%). Ocena dobra (71-80%), ponad dobra (81-90%), bardzo dobra (powyżej 90%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.