Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczegółowe żywienie trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.TRZO9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowe żywienie trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące przemian składników pokarmowych i energii u świń oraz ich wpływu na wykorzystanie paszy, wzrost, produkcyjność i wskaźniki reprodukcyjne. Omówione będą metody wartościowania pasz i ustalania potrzeb energetyczno-białkowych świń według różnych systemów oraz techniki zadawania pasz z uwzględnieniem nowoczesnych technologii ich produkcji i przygotowania. Oprócz bazy podstawowych surowców paszowych omówione zostaną też suplementy i dodatki paszowe poprawiające jakość odżywczą i mikrobiologiczną, strawność oraz przyswajalność gotowych mieszanek. Studenci zostaną zapoznani z zasadami układania dawek pokarmowych i receptur mieszanek paszowych dla różnych grup produkcyjnych świń, z uwzględnieniem jakości i wartości odżywczej uzyskiwanych produktów.

Pełny opis:

1. Systemy oceny wartości białkowej i energetycznej pasz dla świń.

2. Omówienie norm żywienia świń i tabel wartości pokarmowej pasz.

3. Zasady układania dawek i mieszanek paszowych dla świń.

4. Wykorzystanie programów komputerowych do bilansowania mieszanek paszowych.

5. Żywienie prosiąt, warchlaków i tuczników.

6. Żywienie loch, knurów i młodzieży hodowlanej.

7. Wpływ błędów żywieniowych na zdrowotność i produkcyjność świń.

8. Wpływ żywienia na jakość i wartość prozdrowotną mięsa i tłuszczu.

9. Pasze stosowane w żywieniu świń.

10. Specjalistyczne dodatki paszowe.

11. Substancje antyodżywcze w paszach.

12. Zasady przygotowania, uszlachetniania, przechowywania i skarmiania pasz.

13. Organizacja bazy paszowej w gospodarstwie.

14. Układanie dawek pokarmowych i przykładowych receptur mieszanek paszowych.

15. Projekt organizacji żywienia świń w wybranym gospodarstwie

16. Ćwiczenia terenowe

17. Praca zespołowa przy przygotowywaniu projektu oraz raportu z ćwiczeń terenowych.

Literatura:

1. Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo. Tom 1, 2, 3. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz, PWN, Warszawa, 2009.

2. Normy żywienia świń (wydania: IFiŻZ PAN, DLG, NRC).

3. Jaworski S. Świnie - poradnik tuczu. W-wa PWRiL 1995.

4. Grochowicz J. Technologia produkcji mieszanek paszowych. W-wa PWRiL, 1996

5. Hanczakowski P., Koreleski J., Wolski T. Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Wyd. Izootech, Balice, 2001.

6. Czasopisma branżowe.

7. Micek P., Barteczko J., Kowalski Z.M. 2006. Chemical composition and energy value of barley grain of different cultivars for growing pigs. Annals of Animal Science, Suppl., 2/1, 197-200.

8. Barteczko J., Koczanowski J., Micek P. 2006. Digestibility of nutrients in sows during gestation and lactation. Annals of Animal Science, Suppl., 2/1, 113-117

9. Schwarz T., Kuleta W., Turek A.i in. 2015. Assessing the efficiency of using a modern hybrid rye cultivar for pig fattening, with emphasis on production costs and carcass quality. Animal Production Science http://dx.doi.org/10.1071/AN13386.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę z zakresu aktualnie obowiązujących norm i szczegółowego żywienia poszczególnych grup wiekowych świń.

2. Potrafi zaproponować techniki przygotowania, uszlachetniania, przechowywania i skarmiania pasz dostosowane do warunków produkcyjnych gospodarstwa oraz zaplanować bazę paszową.

3. Potrafi samodzielnie ułożyć dawkę pokarmową oraz ustalić skład komponentowy mieszanek paszowych dla różnych grup żywieniowych świń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu - ocena z wygłoszonego referatu oraz test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania. Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.Zaliczenie ćwieczeń – na podstawie oceny z projektu oraz raportu z ćwiczeń terenowych. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Wyjazd terenowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek, Tomasz Schwarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.