Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczegółowe żywienie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.KONI9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowe żywienie koni
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Pastwiska dla koni. Związki antyżywieniowe w paszach dla koni. Rośliny szkodliwe i toksyczne. Znaczenie składników mineralnych i witamin. Zasady żywienia poszczególnych grup żywieniowych- klacze, ogiery, wałachy, młodzież, z uwzględnieniem stanu fizjologicznego i różnych sposobów użytkowania koni: ogólnoużytkowe, rekreacyjne, wyczynowe, kuce. Zasady normowania zapotrzebowania na składniki pokarmowe oraz komponowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych dla koni i kuców.

Pełny opis:

Charakterystyka pasz stosowanych w żywieniu koni. Znaczenie składników pokarmowych dla koni. Żywienie praktyczne (zasady określania zapotrzebowania na składniki pokarmowe oraz układania dawek pokarmowych dla koni, technika żywienia, zadawanie pasz, ocena żywienia). Żywienie szczegółowe - żywienie koni; niepracujących, starych, roboczych (pociągowych, wierzchowych, wyczynowych). Żywienie; klaczy, ogierów rozpłodowych, źrebiąt, roczniaków, dwulatków. Choroby i zaburzenia wynikające z błędów żywieniowych. dietetyka koni.

Literatura:

1. Meyer H., Coenen M Żywienie koni. PWRiL Warszawa, 2009.

2. Jamroz D., Potkański A. (Red.). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN Warszawa, 2015.

3. Brzóska F. i in. Zalecenia żywieniowe dla koni i tabele wartości pokarmowej pasz. Fundacja IZ-PIB, Kraków, 2015.

4. Cunha T.J. Horse feeding and nutrition. Second Edition. Academic Press. INC San diego, California, 1991.

5. Literatura naukowa proponowana na zajęciach przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna w pogłębionym stopniu zasady odnośnie trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych oraz przemiany energii u koni; zna zasady żywienia oraz konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia koni, w zależności od ich wieku, stanu fizjologicznego i kierunku użytkowania.

Absolwent zna zasady bezpiecznej produkcji pasz oraz technologie przygotowania i uszlachetniania oraz metody konserwacji pasz stosowanych w żywieniu koni, w zależności od ich wieku, stanu fizjologicznego i kierunku użytkowania.

Absolwent potrafi prowadzić fachowe doradztwo z zakresu produkcji pasz i żywienia koni; potrafi zaproponować wybór technik analitycznych oraz systemów oceny jakości i wartości pokarmowej pasz stosowanych w żywieniu koni.

Absolwent potrafi żywić konie w zależności od ich stanu fizjologicznego i patologicznego; wykorzystywać techniki komputerowe do bilansowania dawek pokarmowych i mieszanek treściwych dla koni.

Absolwent potrafi przygotować i wygłaszać prezentację z zakresu żywienia koni ww zależności od ich wieku, stanu fizjologicznego i kierunku użytkowania.

Absolwent jest gotów do uczenia się i stałego dokształcania podczas wykonywania zawodu.

Absolwent jest gotów do świadomego ponoszenia odpowiedzialności za przekazywane treści zawodowe w ramach działalności doradczej oraz upowszechnieniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie – test jednokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%.

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie oceny z projektu. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pyś
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Flaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.