Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dodatki paszowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KZD.DODA9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dodatki paszowe
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dodatkami paszowymi stosowanymi w produkcji zwierzęcej – sposobem ich wytwarzania, podziałem, uregulowaniami prawnymi obowiązującymi przy skarmianiu oraz zasadami stosowania dla różnych gatunków zwierząt. W trakcie zajęć zostaną omówione na przykładach korzyści i zagrożenia oraz spodziewane efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania różnych dodatków paszowych. Studenci będą mieć możliwość także praktycznej oceny jakościowej wybranych produktów i przydatności narzędzi stosowanych do ich aplikacji.

Pełny opis:

1. Definicja, podział i uregulowania prawne dotyczące wykorzystania dodatków paszowych w żywieniu zwierząt.

2. Zasady skarmiania i aspekt fizjologiczny stosowania dodatków paszowych.

2 Dodatki mineralno-witaminowe

3. Niedobory energii - alternatywne sposoby zmniejszania deficytu.

4. Tanie i efektywne źródła białka.

5. Dodatki stabilizujące i wydłużające przydatność pasz do skarmiania.

6. Dodatki zmniejszające szkodliwość czynników antyodżywczych w paszach.

7. Podział i charakterystyka dodatków kiszonkarskich

8. Kształtowanie środowiska przewodu pokarmowego zwierząt

9. Dodatki zwiększające strawność i wykorzystanie paszy.

10. Zioła i ekstrakty ziołowe.

11. Formułowanie i kontrola jakości biopreparatów.

12. Opłacalność skarmiania dodatków paszowych a aspekt etyczny w produkcji zwierzęcej.

Literatura:

1. Ustawa o paszach oraz rozporządzenia MRiRW i Parlamentu Europejskiego.

2. Grela E. Lipiec A., Pisarski R. Dodatki paszowe. [W:]. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Praca zbiorowa pod redakcją D. Jamroz. Wyd. Naukowe PWN, 2001.

3. Skomiał J. Dodatki paszowe. [W:] Pasze. Praca zbiorowa pod red. J. Chachułowej. Wyd. SGGW, 1997.

4. Simon P., Mounsey. Handbook of Feed Additives 2006. Simon Mounsey Ltd, Chesterfield, United Kingdom, 2006.

5. Specjalistyczne wydawnictwa naukowe i popularno-naukowe.

6. Katalogi produktów firm paszowych.

7. 1. Brzozowska A. M., Micek P., Kuczynska B., Lukaszewicz M., Oprzadek J., 2017. The use of energy-protein supplement increases performance of high-yielding dairy cows and improves health-promoting properties of milk. Animal Production Science. DOI: 10.1071/AN16161.

8. 2. Kowalski Z.M., Górka P., Schlagheck A., Jagusiak W., Micek P., Strzetelski J. 2009. Performance of Holstein calves fed milk-replacers and starter mixture supplemented with probiotic feed additive. Journal of Animal and Feed Sciences, 18, 399-411.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

W pogłębionym stopniu zagadnienia z zakresu trawienia, metabolizmu i wchłaniania składników pokarmowych oraz przemian energii u zwierząt oraz zasady żywienia i konsekwencje wynikające z nieprawidłowego żywienia zwierząt.

Zasady bezpiecznej produkcji pasz oraz produktów zwierzęcych; zagadnienia z zakresu nowoczesnych technologii, przygotowania, uszlachetniania oraz metod konserwacji pasz dla zwierząt; posiada wiedzę na temat uzyskiwania prozdrowotnej jakości produktów zwierzęcych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - ocena wygłoszonego referatu oraz test wielokrotnego wyboru; na ocenę pozytywną wymagane co najmniej 55% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Micek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.