Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia rozrodu i rozwoju zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.TRIRZ.SM.HZOIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia rozrodu i rozwoju zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zaznajomienie studentów z rodzajami i źródłami ekspozycji oraz mechanizmem działania hormonalnie aktywnych czynników środowiska (endocrine disruptors). Zostanie przedstawiony wpływ ksenobiotyków na funkcjonowanie układu rozrodczego i rozwój płciowy. Ponadto, zostanie omówione oddziaływanie hormonalnie aktywnych czynników środowiska na czynność tarczycy oraz ich efekt karcynogenny.

Efekty kształcenia: zna czynniki środowiskowe zaburzające funkcje endokrynne i rozumie mechanizm ich działania w organizmie; umiejętność analizowania składu środków stosowanych w rolnictwie pod kątem zawartości ksenobiotyków; znajomość zagrożeń wynikających ze stosowania produktów zawierających ksenobiotyki.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Charakterystyka i mechanizm działania czynników zaburzających funkcje endokrynne (endocrine disruptors).

Metabolizm związków toksycznych.

Wpływ ksenobiotyków na funkcjonowanie układu rozrodczego.

Hormonalnie aktywne czynniki środowiska a przebieg ciąży i rozwój zarodka.

Oddziaływanie hormonalnie aktywnych czynników środowiskowych na czynność tarczycy i konsekwencje w rozwoju.

Efekt rakotwórczy toksykantów w układzie rozrodczym.

Literatura:

1. “Hormonally active agents in the environment”. Commission of Life Sciences. National Academy press. Washington D.C.

2. “Nasza skradziona przyszłość”. Calborn T., Dumanoski D., Peterson-Myers J. Przekład: Piotr Jędrusik.

3. „Podstawy toksykologii”. Praca zbiorowa pod red. JK. Piotrowskiego.

4. „Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne”. SE. Manahan.

5. Hrabia A, Leśniak A., Sechman A. (2013). „In vitro effects of TCDD, PCB126 and PCB153 on estrogen receptors, caspases and metalloproteinase-2 mRNA expression in the chicken shell gland”. Folia Biol. (Kraków)., 61(3-4):277-282

6. Antos P.A., Błachuta M., Hrabia A., Grzegorzewska A.K., Sechman A. (2015). „Expression of aryl hydrocarbon receptor 1 (AHR1), AHR1 nuclear translocator 1 (ARNT1) and CYP1 family monooxygenase mRNAs and their activity in chicken ovarian follicles following in vitro exposure to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)”. Toxicol. Lett., 237:100-111

7. Sechman A., Batoryna M., Antos PA., Hrabia A. (2016). “Effects of PCB 126 and PCB 153 on secretion of steroid hormones and mRNA expression of steroidogenic genes (STAR, HSD3B, CYP19A1) and estrogen receptors (ERα, ERβ) in prehierarchical chicken ovarian follicles”. Toxicol. Lett., 264:29-37.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Absolwent zna:

- czynniki środowiskowe zaburzające funkcje endokrynne i opisuje mechanizm ich działania oraz metabolizm. Wymienia źródła ekspozycji na ksenobiotyki,

- oddziaływanie hormonalnie aktywnych czynników środowiska na funkcje układu rozrodczego samicy i samca oraz przebieg ciąży i rozwój zarodka u zwierząt,

- wpływ toksykantów na czynność tarczycy i konsekwencje w rozwoju organizmu zwierząt oraz wpływ rakotwórczy ksenobiotyków.

Umiejętności

Absolwent potrafi analizować i oceniać skład środków stosowanych w produkcji zwierzęcej i roślinnej pod względem zawartości ksenobiotyków i ich oddziaływania na funkcje endokrynne.

Kompetencje społeczne

Absolwent ma świadomość zagrożeń wynikających ze stosowania produktów zawierających toksykanty i sposobów ich utylizacji.

wykazuje odpowiedzialność za środowisko poprzez świadomy wybór i racjonalne wykorzystywanie osiągnięć cywilizacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej – student odpowiada na 7 pytań obejmujących zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 4 pytania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Hrabia
Prowadzący grup: Agnieszka Grzegorzewska, Anna Hrabia, Anna Kozubek, Magdalena Socha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.