Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sygnalizacja komórkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.SYKO9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sygnalizacja komórkowa
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu: Treści przedmiotu mają na celu zaznajomienie studentów kierunku Zootechnika z podstawowymi pojęciami dotyczącymi mechanizmów reagowania komórek na rozmaite bodźce wewnętrzne i zewnętrzne, wiązanie ligandów do specyficznych receptorów błonowych i jądrowych w różnych stanach aktywności tkanek .

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Komunikacja endokrynologiczna. Znaczenie sygnalizacji komórkowej

2. Genomowi i pozagenomowy mechanizm działania jodotyronin

3. Molekularny mechanizm działania witaminy D3. Receptory jądrowe

4. Receptory steroidowe

5. Rola białek G w sygnalizacji komórkowej

6. Komunikacja immunologiczna

7. Receptory błonowe

8. Zaliczenie

Literatura:

1.Fizjologia zwierząt, T.Krzymowski, J.Przała, PWRiL, 2005

2.Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, Nowak J.Z. Zawilska J.B., PWN, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej; podstawowe teorie w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

W zaawansowanym stopniu zakres technik i metod analitycznych wykorzystywanych w naukach o zwierzętach, pozwalają na interpretację wyników prowadzanych badań.

Umiejętności:

Zaplanowanie i wykonanie doświadczenia, opracowanie statystyczne i interpretacja uzyskanych wyników, wykorzystując narzędzia informatyczne i zasoby literatury.

Posługiwanie się technikami genetyki molekularnej przy wykonywaniu zadań badawczych, a także stosowanie techniki inżynierii genetycznej w identyfikacji nosicielstwa genów warunkujących choroby genetyczne i cechy użytkowe zwierząt.

Kompetencje społeczne:

Uczenie się i ciągłe dokształcanie przez całe życie, umiejętność organizacji procesu uczenia się innych osób.

Systematyczna praca nad projektami, których realizacja jest długofalowa. Świadomość odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, przyjmowanie w nim różnych ról.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (prezentacja lub referat).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.