Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stres w chowie zwierząt gospodarskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.STRE9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stres w chowie zwierząt gospodarskich
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z mechanizmami endokrynnymi, nerwowymi i behawioralnymi zaangażowanymi w sytuacji zaburzeń homeostazy organizmu w wyniku działania na organizm różnych czynników fizycznych i psychicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona skutkom stresu podczas w różnych okresach życia i stanach fizjologicznych i jego skutku na wzrost, rozród, produkcję zwierząt.Słuchacze zostaną zapoznani z różnymi metodami oceny dobrostanu zwierząt oraz możliwościami zapobiegania reakcjom stresowym, a tym samym adaptacji zwierząt do zmiennych warunków otoczenia.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Fizjologiczne podstawy stresu, reakcja układu nerwowego i hormonalnego w odpowiedzi na działanie czynników zaburzających homeostazę.

2. Rodzaje stresu i czynniki stresotwórcze u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

3. Możliwości adaptacji do zmiennych warunków życia ludzi i zwierząt.

4. Reakcja emocjonalna na działanie czynników stresotwórczych

5. Stres okresu okołoporodowego i jego konsekwencje

6. Znaczenie feromonów w kształtowaniu dobrostanu zwierząt

Literatura:

Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski i J. Przała, PWRiL, Warszawa 2005.

"Patofizjologia", S. Maliński, J. Dyżewski, PZWL Warszawa 2007

Artykuły naukowe i popularnonaukowe w omawianym temacie

Efekty uczenia się:

1. Student zdobywa wiedzę o fizjologicznych podstawach i skutkach stresu, reakcji najważniejszych układów neuroendokrynnych w stresie

2. Rozróżnia i opisuje rodzaje czynników stresotwórczych

3. Potrafi określić możliwości adaptacji zwierząt w stresie w celu powrotu do stanu homeostazy.

4. Opisuje stany fizjologiczne, w których pojawia się konieczność uruchomienia reakcji stresowej, interpretuje zachowania behawioralne zwierząt w świetle praw fizjologicznych i emocjonalnych

5. Student rozumie wpływ czynników endo i egzogennych na intensywność reakcji stresowej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji własnej w omawianym temacie, aktywność w dyskusjach na obowiązkowych zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Maria Mika, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.