Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regulacja metabolizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.REME9.SM.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regulacja metabolizmu
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Dokładne określenie procesów metabolicznych zachodzących w komórkach i interakcji wszystkich układów fizjologicznych. Student pozna etapy metabolizmu składników pokarmowych podczas różnych etapów rozwoju organizmu.

Pełny opis:

1.Metabolizm węglowodanów

2. Regulacja metabolizmu komórek wysp trzustkowych

3. Metabolizm lipidów

4. Tkanka tłuszczowa miejscem hormonów

5. Metabolizm białek

6. Metabolizm związków mineralnych

7. Regulacja gospodarki wapnia i fosforu

8. Rola parathormonu i kalcytoniny

9. Fizjologia procesów wzrostowych w kościach

10. Termoregulacja. Gorączka

11. Rola witamin w metabolizmie komórki

12. Regulacja pobierania pokarmu

13. Wskaźniki metaboliczne

14. Kontrola szlaków energetycznych w komórce

15. Udział hormonów w regulacji metabolizmu

Literatura:

Stryjer L. “Biochemia”, PWN (1997)

Traczyk W. “Fizjologia człowieka”, PZWL (1997)

Literatura uzupełniająca:

Maśliński S., Ryżewski J. „Patofizjologia” (2006)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Fizjologiczny przebieg procesów metabolicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym.

Przebieg podstawowych procesów metabolicznych zachodzących w komórkach.

Etapy metabolizmu składników pokarmowych podczas różnych etapów rozwoju organizmu

Umiejętności:

Wykazanie różnicy w metabolizmie składników fizjologicznych.

Przedstawienie przebiegu syntezy i rozkładu węglowodanów, białek i lipidów w organizmie zwierzęcym.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie.

Potrafi przekazać wiedzę z zakresu procesów metabolicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny.

Kryteria ogólne:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.