Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ORWA9.SM.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Analizy molekularne stały się obecnie wszechstronnie używanymi w diagnostyce chorób i ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Jednak ze względu na ogromną różnorodność modyfikacji, trudno jest ocenić zarówno powtarzalność jak i rzetelność poszczególnych procedur. Stąd też istnieje potrzeba opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo, in vitro różnych badań. Należy także podkreślić sposoby oceny bezpieczeństwa i ryzyka każdej analizy z punktu widzenia zagrożenia biologicznego dla badacza ale i także dla odpowiedniej diagnostyki stanu fizjologicznego jak i patologicznego. Student kończący ten kurs będzie miał szczegółową wiedzę o możliwościach wyboru analizy jak i o właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Ocena ryzyka biologicznego i interpretacyjnego analiz molekularnych.

2. Podstawy interpretacji fizjologicznej i patologicznej wyników.

Wybór metod do oceny markerów chorób nowotworowych.

3. Ocena metod analitycznych stosowanych w chorobach autoimmunologicznych.

4. Ocena metod używanych do diagnozowania chorób o podłożu mutacji genowych.

5. Porównanie metod alternatywnych.

6. Zasady weryfikacji wyników analiz molekularnych.

Tematyka ćwiczeń:

1. Porównanie wyników i ich powtarzalności uzyskanych dla różnych modeli badawczych. Wybór odpowiedniego materiału do analizy.

2. Wybór wiarygodnej i bezpiecznej metody RT-PCR do analizy markerów nowotworowych.

3. Analiza polimorfizmu w chorobach autoimmunologicznych.

4. Wykrycie i analiza białka prionowego Western Blot.

5. Ocena ryzyka wykorzystania wyników nieodpowiedniej analizy molekularnej.

Literatura:

1. Stryjer L. “Biochemia”, PWN

2. Podręczniki z zakresu biologii molekularnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Przebieg procedur stosowanych w laboratoriach biochemicznych.

Proces oceny jakości pobranego materiału biologicznego pod względem czystości biochemicznej.

Podstawowe metody z zakresu biologii molekularnej i ich przydatności stosowania w praktyce.

Umiejętności:

Samodzielne wybranie odpowiedniego typu analizy do badanego materiału.

Prawidłowe interpretowanie uzyskanych wyników.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie.

Samodzielne wykonywanie wybranych analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: Egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.