Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.OCE9.SM.HBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena ryzyka wykorzystania analiz molekularnych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia stosowana elektywy II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Analizy molekularne stały się obecnie wszechstronnie używanymi w diagnostyce chorób i ocenie stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Jednak ze względu na ogromną różnorodność modyfikacji, trudno jest ocenić zarówno powtarzalność jak i rzetelność poszczególnych procedur. Stąd też istnieje potrzeba opracowania zasad wyboru odpowiednich metod do zastosowania w warunkach in vivo, in vitro różnych badań. Należy także podkreślić sposoby oceny bezpieczeństwa i ryzyka każdej analizy z punktu widzenia zagrożenia biologicznego dla badacza ale i także dla odpowiedniej diagnostyki stanu fizjologicznego jak i patologicznego.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ocena ryzyka biologicznego i interpretacyjnego analiz molekularnych

2. Podstawy interpretacji fizjologicznej i patologicznej wyników

3. Wybór metod do oceny markerów chorób nowotworowych

4. Ocena metod analitycznych stosowanych w chorobach autoimmunologicznych

5. Ocena metod używanych do diagnozowania chorób o podłożu mutacji genowych

6. Porównanie metod alternatywnych

7. Zasady weryfikacji wyników analiz molekularnych

Ćwiczenia

1.Porównanie wyników i ich powtarzalności uzyskanych dla różnych modeli badawczych. Wybór odpowiedniego materiału do analizy

2.Wybór wiarygodnej i bezpiecznej metody RT-PCR do analizy markerów nowotworowych

3.Analiza polimorfizmu w chorobach autoimmunologicznych

4.Wykrycie i analiza białka prionowego Western Blot

5.Ocena ryzyka wykorzystania wyników nieodpowiedniej analizy molekularnej

Literatura:

Podręczniki z zakresu biologii molekularnej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomość procedur niezbędnych i stosowanych w laboratoriach biochemicznych, zdolność do oceny jakości pobranego materiału biologicznego pod względem czystości biochemicznej, znajomość podstawowych metod z zakresu biologii molekularnej i przydatności ich stosowania w praktyce.

Umiejętności:

Student kończący ten kurs będzie miał szczegółową wiedzę o możliwościach wyboru analizy jak i o właściwej interpretacji uzyskanych wyników.

Kompetencje społeczne:

Samodzielne wykonywanie wybranych analiz.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda -pisemne zaliczenie końcowe z wykładów. Pisemne zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych, obecność obowiązkowa.

Kryteria -oceny od 2 (40%, brak zaliczenia), 3 (50%), 4 (65%), 5 (90%)

Praktyki zawodowe:

Nie są obowiązkowe ale zalecane w laboratoriach specjalistycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Piotr Antos, Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.