Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody analityczne w hodowli zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.MAWHZ.SM.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody analityczne w hodowli zwierząt
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich kierunku Zootechnika z metodami laboratoryjnymi stosowanymi w naukach zootechnicznych. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące metod spektrofotometrycznych, izotopowych i immunologicznych stosowanych w diagnostyce weterynaryjnej i badaniach na zwierzętach. Słuchacze zostaną zapoznani ze sposobami produkcji przeciwciał mono- i poliklonalnych oraz ich zastosowaniem w metodach i technikach laboratoryjnych, takich jak:: RIA, RRA, ELISA, Western blot, immunocytochemia. W ramach ćwiczeń uczestnicy kursu będą wykonywać analizy z zastosowaniem izotopów i przeciwciał stosowanych do oznaczania związków chemicznych we krwi i tkankach.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów (liczba godzin):

1. Metody spektrofotometryczne i ich zastosowanie do oznaczania stężeń związków organicznych i nieorganicznych w osoczu krwi zwierząt 2

2. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych i przeciwciał w diagnostyce weterynaryjnej (2 h)

3. Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w analityce oraz badaniach in vivo i in vitro (kinetyka hormonalna, przepływ krwi, wychwyt hormonu przez tkanki, proliferacja komórek) (2 h)

4. Przeciwciała poliklonalne i monoklonalne – otrzymywanie, oczyszczanie i charakterystyka (2 h)

5. Metoda radioimmunologiczna (RIA) i radioreceptorowa (RRA) (2 h)

6. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. I): immunocytochemia - metoda ABC, metody fluorescencyjne i chemiluminescencyjne (2 h)

7. Wykorzystanie przeciwciał w wybranych technikach (cz. II): ELISA, Western blot, immunoprecypitacja, immuno-PCR, EMSA (2 h)

8. Zaliczenie wykładów (1 h)

Razem 15 h

Szczegółowy konspekt ćwiczeń (liczba godzin):

1. Metoda radioimmunologiczna – oznaczanie stężenia hormonów we krwi zwierząt (5 h)

2. Immunocytochemia (lokalizacja komórek proliferujących i/lub apoptotycznych na skrawkach parafinowych tkanek) (5 h)

3. Metoda Western blott – badanie ekspresji białek w tkankach lub metoda ELISA - oznaczanie poziomu białek we krwi lub tkankach (4 h)

4. Zaliczenie ćwiczeń (1 h)

Razem: 15 h

Literatura:

1. F. Kokot, R. Stupnicki, „Metody radioimmunologiczne i radiokompetycyjne stosowane w klinice”, PZWL, 1985.

2. A. Lityńska, M.H. Lewandowski, “Techniki badań fizjologicznych”, Wydawnictwo UJ, 1998.

3. M. Zabel, “Immunocytochemia”, PWN, 1999.

4. J. Bereta, M. Bereta, „Przeciwciała monoklonalne otrzymywanie i zastosowanie”, Instytut Biologii Molekularnej UJ, 2000.

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia: rozumienie i poznanie pojęć dotyczących nowoczesnych metod laboratoryjnych wykorzystujących substancje promieniotwórcze i przeciwciała oraz umiejętność przeprowadzenia niektórych analiz w celu oznaczenia białek i hormonów w materiale biologicznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)