Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria genetyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.INZGE.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia z podstawowymi pojęciami oraz nowoczesnymi metodami i technikami inżynierii genetycznej: techniką klonowania genów do wektorów, metodami Southern blot, Northern blot i PCR. Ponadto słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami stosowania omawianych metod i technik w biologii i medycynie.

Pełny opis:

Szczegółowy konspekt wykładów:

1.Co to jest inżynieria genetyczna ? Historia odkryć ważnych dla rozwoju inżynierii genetycznej. Właściwości kwasów nukleinowych; metody stosowane do rozdziału DNA i RNA.

2.Enzymy modyfikujące DNA i RNA (polimerazy, enzymy modyfikujące końce fragmentów kwasów nukleinowych, ligaza DNA)

3. Nukleazy; enzymy restrykcyjne, nazewnictwo, podział oraz zastosowanie w pracach laboratoryjnych.

4. Wektory plazmidowe, fagowe, kosmidowe i chromosomowe oraz ich zastosowanie w klonowaniu molekularnym.

5. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych; metody Southern blot, northern blot i slot-blot oraz ich zastosowanie w pracach laboratoryjnych.

6. Metoda PCR - odmiany oraz zastosowanie w inżynierii genetycznej.

7. Analiza ekspresji genów metodą RT-PCR i Real-time PCR

Mikromacierze DNA. Zastosowanie metod inżynierii genetycznej w biologii i medycynie.

8. Zaliczenie wykładów.

Szczegółowy konspekt ćwiczeń:

1. Analiza restrykcyjna plazmidowego DNA. Restrykcja DNA z wykorzystaniem różnych enzymów restrykcyjnych. Elektroforeza agarozowa uzyskanych fragmentów i analiza tzw. wzoru restrykcyjnego.

2. Klonowanie fragmentów DNA w wektorze pBR322; selekcja klonów pozytywnych; analiza transformantów

3. Optymalizacja reakcji PCR. Określenie wpływu poszczególnych składników mieszaniny reakcyjnej na wydajność amplifikacji. Zastosowanie metody PCR do ustalenia płci

4. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. J. Kur, „Podstawy inżynierii genetycznej”, Politechnika Gdańska, 1984 (skrypt).

2.M. Bugno, H. Rokita, „Podstawowe techniki biologii molekularnej i biotechnologii”, , IBM UJ, Kraków 1999.

3.J. Sambrook, E.F. Fritch i T. Maniatis, “Molecular cloning: a laboratory manual (Sec. Ed.), Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, 1989.

4.A. Sechman, Molekularne mechanizmy determinacji płci u ptaków. Med. Wet., 61, 19-23, 2005.

5.Z. Nowak, J. Gruszczyńska, „Wybrane techniki i metody analizy DNA”, Wydawnictwo SGGW, 2007.

6.J. Bishop, „Ssaki transgeniczne”, PWN, 2001.

Efekty uczenia się:

Rozumienie i poznanie podstawowych pojęć inżynierii genetycznej oraz technik stosownych w warunkach laboratoryjnych do rekombinacji materiału genetycznego: izolowania fragmentów DNA, wprowadzenia zmian do informacji genetycznej, przenoszenia fragmentów DNA do komórek innego organizmu, klonowania genów i całych organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę z wykładów i ćwiczeń.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.