Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZST.SM.HZOIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia stosowana
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z rozszerzonymi pojęciami dotyczącymi funkcjonowania organizmu w stanie fizjologicznym oraz podczas zaburzonej homeostazy. W wyniku przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych student powinien wybrać odpowiednią analizę do diagnostyki zmian funkcjonowania organizmu, prawidłowo ocenić i zastosować jej wyniki.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Homeostaza organizmu, funkcje poszczególnych układów. Mechanizmy regulacyjne funkcjonowania organizmów. Adaptacja organizmu do zmiennych warunków. Rytmy biologiczne, wpływ czynników środowiskowych na ich przebieg. Odporność organizmu a integracja z innymi układami fizjologicznymi. Metodologia badań fizjologicznych, pozyskiwanie, przechowywanie i wykorzystanie materiału biologicznego do badań.

Tematyka ćwiczeń:

Materiał biologiczny jako źródło informacji o stanie fizjologicznym organizmu. Indeks glikemiczny i diagnostyka zaburzeń glikemii. Ocena stanu fizjologicznego wątroby. Parametry homeostazy, oznaczanie hormonu stresu. Izolacja DNA z różnych śladów biologicznych

Literatura:

1. Fizjologia zwierząt, T. Krzymowski, J. Przała, PWRiL, 2005

2. Fizjologia medyczna - Guyton, 2008.

Efekty uczenia się:

Po zakończonym kursie Student wybiera podstawowe rodzaje i typy doświadczeń, definiuje zasady, metody i techniki prowadzenia pracy badawczej. Posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą przebiegu procesów fizjologicznych na poziomie molekularnym. Dodatkowo szacuje ryzyko wykorzystania poszczególnych technik badawczych dla danego typu materiału badawczego. Zna i posługuje się metodami analitycznymi; interpretuje i weryfikuje wyniki analiz oraz diagnozuje stan fizjologiczny zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z części wykładowej na podstawie pisemnego zaliczenia. Ocena z części ćwiczeniowej na podstawie obecności, aktywności i pisemnego zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

do pełnej realizacji przedmiotu nie są wymagane praktyki zawodowe.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.