Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizjologia wyższych kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIZJO.SM.HRBRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia wyższych kręgowców
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program obejmuje wybrane treści z zakresu fizjologii zwierząt gromad: ptaków i ssaków, głównie charakterystykę układu nerwowego, krążenia, pokarmowego, oddechowego, wydalniczego i rozrodczego. Studenci poznają najnowsze wiadomości o przewodnictwie nerwowym, pracy serca i naczyń krwionośnych, trawienia i przyswajania składników pokarmowych. Prowadzący podkreślą podobieństwa i różnice w fizjologii układu oddechowego, wydalniczego -przede wszystkim usuwania produktów przemiany materii z krwi, a także układu rozrodczego począwszy od sezonowości rozrodu, specyfiki rozrodu (ptaki i ssaki) aż do określenia możliwości adaptacyjnych młodego organizmu.

Pełny opis:

Tematy:

1.Centralny układ nerwowy. Zmysły 2godz

2. Fizjologia krążenia krwi 2godz

3.Fizjologia układu pokarmowego 2godz

4.Fizjologia układu oddechowego 2godz

5.Fizjologia układu wydalniczego 2godz

6.Podstawy fizjologii rozrodu 2godz

7. Fizjologiczna adaptacja neonatalna 1godz

Egzamin

Ćwiczenia:

1. Fizjologia składników krwi

2. Fizjologia odporności

3. Podstawy trawienia składników pokarmowych

4. Trawienie i wchłanianie w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego

5. Mechanizm tworzenia moczu

6. Podstawowa przemiana materii

7. Witaminy

Łącznie 15 godzin

Literatura:

Materiały źródłowe

Tadeusz Krzymowski - Fizjologia zwierząt

Władysław Traczyk- Zarys fizjologii człowieka

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)