Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia procesów rozrodczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FIPR9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjologia procesów rozrodczych
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Fizjologia układu rozrodczego samic i samców różnych gatunków zwierząt gospodarskich, z uwzględnieniem centralnych i obwodowych regulacji procesów rozrodczych.

Pełny opis:

Celem nauczania jest przypomnienie i zaznajomienie słuchaczy studiów magisterskich (II stopnia) z fizjologią układu rozrodczego u samców i samic, ze szczególnym uwzględnieniem różnic gatunkowych zwierząt gospodarskich. Ponadto omawiane będą zagadnienia dotyczące centralnych i obwodowych regulacji funkcji układu rozrodczego w różnych stanach fizjologicznych samic i samców.

Literatura:

1.Greenspan F, Gardner D. Endokrynologia ogólna i kliniczna. Wyd. Czelej, Lublin 2004

2.Fitko R, Kądziołka A. Patofizjologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 1994

Efekty uczenia się:

1. Student rozumie i poznaje podstawowe pojęcia dotyczące współdziałania układu rozrodczego samic i samców z innymi układami fizjologicznymi.

2. Opisuje procesy zachodzące cyklicznie w gonadach samic zwierząt gospodarskich; definiuje podstawowe pojęcia dotyczące procesów związanych z zapłodnieniem, implantacją zarodka, organogenezą, etc.

3. Tłumaczy rolę hormonów podwzgórza i przysadki mózgowej w regulacji czynności gonad i wytwarzaniu komórek rozrodczych

4. Rozróżnia typy łożyska i określa ich rolę; opisuje hormonalne uwarunkowania i przebieg porodu. Charakteryzuje ciąże mnogie u różnych gatunków zwierząt.

5. Objaśnia znaczenie i udział hormonów metabolicznych w regulacji czynności gonad.

6. Interpretuje znaczenie procesów zachodzących w gonadach samic i samców w efektywności hodowli zwierząt.

7. Uwzględnia współdziałanie układu endokrynnego w regulacji procesów rozrodczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie prezentacji własnej w omawianym temacie, aktywność w dyskusjach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: Maria Mika, Andrzej Sechman, Danuta Wrońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Wrońska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.