Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Feromony - hormony socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.FHSO9.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Feromony - hormony socjalne
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy: Biologia elektywy I stopień
Biologia stosowana 5 sem. przedmioty do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Feromony to substancje semichemiczne wykorzystywane przez zwierzęta do przekazania informacji oraz do wywierania określonego wpływu na otoczenie w procesie reprodukcji, zdobywania pożywienia czy celach obronnych. Mogą to być związki ułatwiające lub utrudniające koegzystencję. Są one niezmiernie istotne dla zachowania życia pojedynczych osobników i przetrwania gatunku .

Pełny opis:

Substancje semichemiczne. Historia i sposoby klasyfikacji feromonów

Feromony bezkręgowców i kręgowców. Komunikacja węchowa., mechanizm odbioru węchu

Feromony zwierząt wodnych lądowych i hodowlanych. Środki komunikacji chemicznej miedzy matką, a potomstwem, drogi połączeń między narządami percepcji węchowej ,a gruczołami produkującymi feromony.

Komunikacja chemiczna w obrębie gatunku i miedzy gatunkami.

Mechanizmy i modele działania feromonów (Comforta, Bariera, Stoddarta, Berlinera)

Literatura:

Gelez H., Fabre-Nys C. The "male effect" in sheep and goats: a review of the respective roles of the two olfactory systems. Horm. Behav. 46, 257-271. 2004.

Gelez H., Fabre-Nys C. Role of the olfactory systems and importance of learning in the ewes’ response to rams of their odors. Reprod. Nutr. Dev. 46, 401-415. 2006

Kostov D.L. Vomeronasal organ in domestic animals. Bulgarian J. Vet. Med. 10, 53-57. 2007

Konopicki M. Koperda Z. Feromony człowieka. Środki komunikacji chemicznej między ludźmi Wyd. Scholar. 2003.

Mrachlewska-Koj A. W świecie ssaków – komunikacja węchowa. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.1988

Miyawaki A., Matsushita F., Ryo Y., Mikoshiba K.. Possible pheromone-carrier function of two lipocalin proteins in the vomeronasal organ. EMBO J. 13, 5835-5842. 1994

Sotowska-Brochacka J. Fizjologia zwierząt, zagadnienia wybrane. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 2001

Stacey N., Sorensen P. Reproductive pheromones. In Behaviour and Physiology of Fish. Academic Press 2006, 359-412. 2006

Efekty uczenia się:

Student umie z charakteryzować feromony jako chemiczne sygnały (węglowodory, fenole, aldehydy , ketony, kwasy karboksylowe, sterole) w komunikacji pomiędzy różnymi organizmami Opisać miejsca wytwarzania tych związków oraz formy ich i emisji u roślin , zwierząt bezkręgowych i kręgowych

Opisać drogi kontaktu feromonów ich molekularnego mechanizmu odbioru oraz ich wpływu na fizjologię innych żywych organizmów

Omówić rodzaje feromonów: płciowych kontrolujące procesy fizjologiczne, lokalizujących pożywienie, alarmowych , obronnych i regulujących stosunki społeczne w obrębie gatunku jak również między gatunkami.Posługiwać się wiedzą z zakresu historii i sposobów klasyfikacji feromonów. Identyfikuje feromony zwierząt bezkręgowych i kręgowych oraz molekularne mechanizmy odbioru tych związków

Interpretuje komunikację chemiczną w obrębie gatunków jak również między gatunkami.

Metody i kryteria oceniania:

Otwarte pytania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Mika
Prowadzący grup: Maria Mika
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.