Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Endokrynologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.KFZ.ENDOG.SL.HZOBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Endokrynologia ogólna
Jednostka: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Opis przedmiotu: Celem nauczania jest zaznajomienie studentów kierunku Biologia, specjalności Biologia stosowana z podstawowymi zagadnieniami endokrynologii zwierząt dotyczącymi wszystkich okresów życia – płodowego, neonatalnego, dojrzewania i starzenia się organizmu.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zmian w gruczołach endokrynnych podczas wzrostu organizmu, charakterystyki hormonów białkowych i steroidowych, regulacji ich wydzielania na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.

Efekt kształcenia: Przyswojenie podstawowych zagadnień endokrynologii, interakcji układu hormonalnego z nerwowym , immunologicznym oraz wpływu hormonów na funkcje fizjologiczne organizmu.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Podstawowe zagadnienia z genetycznej kontroli syntezy hormonów.

2. Mechanizm działania hormonów białkowych i steroidowych. Receptory.

3. Zarys neuroendokrynologii.Podwzgórze i przysadka.

4. Endokrynna regulacja rozrodu.

5. Hormony regulujące metabolizm.

6. Hormonalne czynniki wzrostowe.

7. Hormony wpływające na gospodarkę wodno-mineralną.

8. Neuroimmunoendokrynne mechanizmy regulacji w organizmie.

Tematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do endokrynologii. Gruczoły endokrynne i ich hormony.

2. Charakterystyka hormonów-budowa, synteza, sekrecja.

3. Mechanizmy działania hormonów.

4. Neuroendokrynologia, podwzgórze, przysadka.

5. Regulacja procesów wzrostowych przez hormon wzrostu i czynniki wzrostowe.

6. Funkcja hormonów tarczycy.

7. Trzustka endokrynna i endokrynologia cukrzycy.

8. Hormony przewodu pokarmowego.

9. Hormonalna regulacja apetytu.

Literatura:

1.Traczyk W, „Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL 2006,2008 1. Podstawy endokrynologii (autorzy: C. Brook i N. Marshall). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2000.

2. Fizjologia zwierząt. Rozdział 3: Wydzielanie wewnętrzne. (T. Krzymowski i J. Przała - red.) PWRiL Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podstawowe zagadnienia endokrynologii.

Interakcje układu hormonalnego z układem nerwowym i immunologicznym.

Wpływ hormonów na funkcje fizjologiczne organizmu.

Umiejętności:

Zastosowanie posiadanej wiedzy do poszukiwania publikacji naukowych.

Dostosowanie testów diagnostycznych do właściwych parametrów endokrynnych.

Kompetencje społeczne:

Gotowość do pracy w grupie w laboratorium.

Odpowiedzialność za zdrowie i życie swoje i grupy w laboratorium przy pracy ze stężonymi chemikaliami.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne: pisemne zaliczenie trzech kolokwiów.

Wykłady: egzamin pisemny.

Ocena końcowa: 60% wagi egzamin z wykładów, 40% zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Koziec
Prowadzący grup: Krystyna Koziec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.