Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zegar biologiczny zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.ZEGA9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zegar biologiczny zwierząt
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykłady - ogólne pojęcie czasu i czasoprzestrzeni, formy pomiaru czasu przez człowieka oraz wpływ środowiska na ruchy roślin. Pojęcie rytmów oraz sposoby ich poznania. Morfo-fizjologiczne podłoże powstawania rytmów w organizmie. Rytmy okołodobowe i sezonowe u zwierząt jako wymóg środowiska. Budowa zegara biologicznego u kręgowców oraz rola szyszynki i melatoniny w wyznaczaniu czasu doby i pór roku. Ekologiczne aspekty rytmów dobowych. Chrono-farmakologia.

Ćwiczenia – rytmy biologiczne roślin i zwierząt, metodyki i sposoby badania rytmów dobowych i sezonowych oraz analiza dobowej i sezonowej aktywności zwierząt.

Pełny opis:

Wykłady:

Koncepcje i pojęcie czasu oraz sposoby pomiaru czasu przez człowieka

Czas naturalny i jego wpływ na rośliny i zwierzęta

Adaptacja świata roślinnego i zwierzęcego do okresu doby i roku

Pojęcie zegara biologicznego zwierząt i jego molekularny mechanizm

Rytmy biologiczne - pojęcie chronobiologii

Rytmy biologiczne – rytmy krótkotrwałe, dobowe i okołodobowe i sezonowe

Morfologiczna budowa zegara biologicznego ryb, płazów, gadów i ptaków - szyszynka

Morfologiczna budowa zegara biologicznego ssaków – jądro nadskrzyżowaniowe (NSC)

Melatonina jako biologiczny zegar i kalendarz

Ćwiczenia:

Zegar biologiczny roślin i kręgowców

Analiza dobowej i sezonowej aktywności zwierząt

Terminologia rytmów biologicznych

Analiza rytmu stężeń wybranych hormonów w krwi, analiza statystyczna (koło kosinorów), wykresy rytmów

Progonadowa rola melatoniny w rozrodzie zwierząt sezonowych

Antygonadowa rola melatoniny w rozrodzie zwierząt sezonowych

Literatura:

Podstawowa

1. Cymborowski B. Zegary biologiczne. PWN. Warszawa, 1971

2. Hawking S.W. Krótka historia czasu. ALFA. Warszawa, 1990

3. Karasek M. Szyszynka i melatonina PWN. Warszawa, 1997

Uzupełniająca

1. Kulczykowska E., Popek W., Kapoor B.G. Biological clock in fish. CRC Press, NH, USA. 2010.

2. Popek W., Bieniarz K., Epler P. Participation of the pineal gland in sexual maturation of female rainbow trout (Oncorhyncus mykiss Walbaum). J.Pineal.Res. 13: 97-100, 1992.

Efekty uczenia się:

Wiedza - zna i rozumie:

Pojęcie czasu oraz jego wpływ na funkcjonowanie roślin i zwierząt

Mechanizm powstania zegara biologicznego, jego budowę i funkcje, objaśnia rolę zegara biologicznego w synchronizowaniu zwierząt do środowiska

Umiejętności - potrafi:

Weryfikować procesy zachodzące na poziomie molekularnym związane z rytmami biologicznymi i ich wpływem na rozwój, dojrzewanie i rozród zwierząt

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

Podejmowania zadań w zakresie bioinżynierii zwierząt z uwzględnieniem roli zegara biologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Na ocenę pozytywną należy zaliczyć poszczególne ćwiczenia i odpowiedzieć na pytania kolokwiów zaliczeniowych; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Włodzimierz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: Włodzimierz Popek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Popek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.