Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z fizjologii ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.WZFRY.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z fizjologii ryb
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu „Wybrane zagadnienia z fizjologii ryb” omawiane jest:

funkcjonowanie układu krwionośnego ryb doskonałokostnych (fizjologia serca, właściwości krwi i jej składników), fizjologia układu oddechowego oraz różne typy oddychania ryb, funkcjonowanie układu wydalniczego z uwzględnieniem mechanizmów prowadzących do utrzymania równowagi jonowej i osmotycznej ryb słodkowodnych i morskich podczas wędrówek ana- i katadromicznych, funkcja otwartego i zamkniętego pęcherza pławnego jako narządu hydrostatycznego, rola gruczołów dokrewnych i produkowanych przez nie hormonów w utrzymaniu homoeostazy u ryb - zwierząt poikilotermicznych, działanie układu nerwowego i narządów zmysłów, pobieranie pokarmu i trawienie.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Funkcjonowanie układu krwionośnego u ryb doskonałokostnych

Fizjologia serca ryb

Proces oddychania ryb

Homeostaza osmotyczna u ryb słodkowodnych, morskich i wędrownych

Funkcjonowanie układu wydalniczego u ryb słodkowodnych i morskich

Hydrostatyczna funkcja pęcherza pławnego (otwartego i zamkniętego) Układ endokrynowy ryb

Funkcjonowanie ośrodkowego i obwodowy układu nerwowego u ryb

Działanie narządów zmysłów

Pobieranie pokarmu i trawienie u ryb

Tematy ćwiczeń

Ppobieranie prób krwi od różnych gatunków ryb

Barwienie rozmazów krwi

Oznaczanie zużycia tlenu rozpuszczonego w wodzie

Wpływ temperatury na proces oddychania ryb

Oddychanie a wymiary ciała oraz stan fizjologiczny ryb

Badanie funkcji układu wydalniczego - oznaczanie zawartości jonów amonowych i amoniaku w wodzie

Pomiary ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych różnych gatunków ryb

Różnice anatomiczno-fizjologiczne w układzie pokarmowym pomiędzy rybami drapieżnymi i rybami spokojnego żeru

Enzymy trawienne u ryb

Metody oznaczania hormonów: ELISA, RIA

Oznaczanie poziomu LH karpia metodą ELISA

Literatura:

Literatura

Fizjologia ryb. N. Puczkow. PWN. 1962.

The physiology of fishes. Evans D. CRC Press. 1998

Fish physiology. Hoar W., Randall D., Donaldson E. Academic Press. Vol. I – X. 1969-1983.

Podstawy biologii ryb. K. Opuszyński. Warszawa: Państ. Wydaw. Rolnicze i Leśne, 1983.

Życie ryb. T. Hesse, C. Przybyszewski. Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin 1993

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada ogólną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu organizmu zmiennocieplnego, w środowisku wodnym, posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie powiązań pomiędzy biologią i fizjologią w różnych gromadach ryb.

Umiejętności:

Student mierzy oraz określa podstawowe wielkości fizyczne, analizuje przebieg procesów biologicznych warunkujących funkcjonowanie organizmu zmiennocieplnego w środowisku wodnym, posługuje się podstawowymi technikami stosowanymi w badaniach fizjologicznych, wykorzystuje znajomość fizjologii ryb w prowadzeniu zabiegów hodowlanych.

Kompetencje społeczne:

Student zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych i społecznych, posiada gotowość pełnienia różnych ról w zespole, podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia, oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• Egzamin (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.