Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo stawowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.RYBST.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo stawowe
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach wykładów Studenci zapoznają się specyfiką tej dziedziny rybactwa na tle rybactwa morskiego, jeziorowego, czy rzecznego. Oprócz zagadnień związanych z technologią produkcji karpia i pstrąga, takich jak: typy stawów, systemy chowu, metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych, żywienie ryb, sztuczny rozród, studenci zapoznają się z biologią najważniejszych gatunków ryb karpiowatych i łososiowatych, podstawowymi zagadnieniami z anatomii i fizjologii ryb oraz z charakterystycznymi cechami ich środowiska naturalnego. Rozpatrywane również będą zagadnienia wpływu czynników abiotycznych na wzrost i dojrzewanie płciowe ryb, takich jak temperatura, światło, czy ilość gazów rozpuszczonych w wodzie (tlen, dwutlenek węgla).

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia

Rasy i odmiany karpia, zalety hodowlane karpia

Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym )

Budownictwo stawowe

Rodzaje stawów karpiowych

Bilans wodny gospodarstwa karpiowego

Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

Cykl produkcyjny karpia (dwu- i trzyletni)

Żywienie karpi

Naturalny i sztuczny rozród karpia

Biologia ryb łososiowatych

Technologia produkcji pstrąga tęczowego

Literatura:

Rybactwo stawowe - K. Bieniarz, P. Epler Wyd. A.R. Kraków 1989

Rybactwo śródlądowe - Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza "Hoża".1997

Pstrągi - Chów i hodowla . Krzysztof Goryczko. Wydawnictwo IRS

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. 2004 . Wydawnictwo IRS.

Rybactwo stawowe. J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza "Hoża" - Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu hodowanych ryb oraz higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej w ich produkcji, opisuje relacje pomiędzy produkcją ryb a środowiskiem, posiada podstawową wiedzę dotyczącą chorób ryb, opisuje podstawowe gatunki i odmiany ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich, metody ich chowu i hodowli oraz technologię produkcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia

- ocena aktywności studenta

- ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie na ocenę (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.