Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rybactwo stawowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.RYBS3.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rybactwo stawowe
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Rybactwo stawowe" studenci zapoznają się z zagadnieniami wchodzącymi w zakres gospodarki stawowej. Podczas wykładów poznają specyfikę tej dziedziny rybactwa na tle rybactwa morskiego, jeziorowego, rzecznego, czy rybactwa na zbiornikach zaporowych. Oprócz zagadnień ściśle związanych z technologią produkcji karpia i pstrąga, takich jak: typy stawów, systemy chowu, metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów karpiowych, żywienie ryb, sztuczny rozród, preliminowanie gęstości obsad i żywienia, studenci zapoznają się z biologią najważniejszych gatunków należących do ryb karpiowatych i łososiowatych, podstawowymi zagadnieniami z anatomii i fizjologii ryb oraz z charakterystycznymi cechami ich środowiska naturalnego. Rozpatrywane również będą zagadnienia wpływu najważniejszych czynników abiotycznych na wzrost i dojrzewanie płciowe ryb, takich jak temperatura, światło, czy ilość gazów rozpuszczonych w wodzie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia

Rasy i odmiany karpia, zalety hodowlane karpia

Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym

Budownictwo stawowe

Rodzaje stawów karpiowych

Bilans wodny gospodarstwa karpiowego

Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

Cykl produkcyjny karpia (dwu- i trzyletni)

Żywienie karpi

Naturalny i sztuczny rozród karpia

Biologia ryb łososiowatych

Sztuczne tarło ryb łososiowatych

Chów pstrąga tęczowego

Tematyka ćwiczeń:

Roślinność wodna

Metody oznaczania tlenu w wodzie

Organizmy zooplanktonowe stawów rybnych

Organizmy zoobentosowe stawów rybnych

Szkodniki w gospodarstwie stawowym

Budowa zewnętrzna ryb

Budowa wewnętrzna ryby niedrapieżnej

Budowa wewnętrzna ryby drapieżnej

Oznaczanie przynależności systematycznej ryb

Naturalne i sztuczne tarło ryb karpiowatych

Naturalne i sztuczne tarło ryb łososiowatych

Narzędzia stosowane w gospodarstwie stawowym

Literatura:

Rybactwo stawowe - K. Bieniarz, P. Epler. Wyd A.R. Kraków 1989

Rybactwo śródlądowe - Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza Hoża. 1997

Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda.Wydawnictwo IRŚ. Olsztyn 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student potrafi zdefiniować kryteria i uwarunkowania dobrostanu hodowanych ryb oraz higieny, profilaktyki i prewencji weterynaryjnej w ich produkcji, opisuje relacje pomiędzy produkcją ryb a środowiskiem, posiada podstawową wiedzę dotyczącą chorób ryb, opisuje podstawowe gatunki i odmiany ryb hodowanych w gospodarstwach rybackich, metody ich chowu i hodowli oraz technologie produkcji

Umiejętności:

Student posługuje się dostępnymi metodami w celu optymalizacji procesów produkcji i reprodukcji w stadach zwierząt, analizuje i ocenia wymagania środowiskowe dla poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych hodowlanych gatunków ryb

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan ryb oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego, ma świadomość potrzeby konsultacji pomiędzy nauką a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test jednokrotnego wyboru; udział oceny z wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe; procentowy udział oceny z ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: Ewa Drąg-Kozak, Magdalena Socha, Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.