Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metale ciężkie w środowisku wodnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.META9.SM.HZOUY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metale ciężkie w środowisku wodnym
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zostaną przedstawione źródła skażenia środowisk wodnych metalami ciężkimi, jak również ich droga w łańcuchach pokarmowych organizmów zamieszkujących ekosystemy wodne. Podczas ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z technikami poboru prób różnych elementów ekosystemu wodnego (wody, osadów dennych, bezkręgowców bentosowych, makrofitów oraz tkanek ryb), ich przygotowaniem do analizy oraz przeprowadzą oznaczenie koncentracji wybranych metali ciężkich w pobranych próbkach metodą absorpcji atomowej. Podejmą próby interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Metoda absorpcji atomowej w analizie koncentracji metali ciężkich w elementach ekosystemu wodnego.

Pobór prób wody i osadów dennych ze zbiornika wodnego i przygotowanie do analizy koncentracji metali ciężkich.

Analiza metali ciężkich w przygotowanych próbkach wody i osadów dennych. Interpretacja uzyskanych wyników.

Pobór prób makrofitów i bezkręgowców ze zbiornika wodnego i przygotowanie do analizy koncentracji metali ciężkich.

Analiza metali ciężkich w przygotowanych próbkach makrofitów i bezkręgowców dennych. Omówienie uzyskanych wyników

Pobór prób tkanek ryb i przygotowanie do analizy koncentracji metali ciężkich.

Analiza metali ciężkich w przygotowanych próbkach tkanek ryb. Interpretacja uzyskanych wyników

Literatura:

1. Jezierska B. i Witeska M. Metal toxicity to fish. 2001

2. Piotrowski J. Podstawy toksykologii

3. Łuszczek-Trojnar E., Szczerbik P., Sionkowski J., Drąg-Kozak E., Popek W. 2015. Efekty długotrwałej ekspozycji ryb na metale ciężkie. Stan rybactwa śródlądowego w Polsce, Gołysz. Materiały szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Rybackiego ze szkolenia w oddziale Śląsko-Małopolskim 24 kwietnia 2015, str 17-27.

4. Łuszczek-Trojnar E., Sroka K., Klaczak A., Nowak M., Popek W. 2014. Bioaccumulation and purification of cadmium in Tubifex tubifex. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 14: 939-946,

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

samodzielnie posługiwać się typowymi narzędziami i technikami w celu pozyskiwania danych na potrzeby monitoringu stanu ekologicznego wód

stosować podstawowe technologie informatyczne służące pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji z zakresu ochrony środowiska wodnego

przeprowadzić analizę koncentracji metali ciężkich w mięsie ryb i oceny jego bezpieczeństwa konsumpcji dla zdrowia i życia człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę pozytywną należy prawidłowo wykonać procedury omawiane podczas zajęć i prawidłowo wypełnić test (55% prawidłowych odpowiedzi). Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi100%.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuszczek-Trojnar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.