Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla ryb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.HOD9.SI.HZOBY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla ryb
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy: Bioinżynieria zwierząt elektywy I stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Chów i hodowla ryb" Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami stosowanymi w produkcji karpia i pstrąga tęczowego - dwóch najważniejszych, z gospodarczego punktu widzenia gatunków polskiej akwakultury. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło szansę modernizacji i rozwoju poszczególnych gospodarstw karpiowych i pstrągowych jak i całej branży. Gospodarka rybacka mająca na ziemiach Polski niemal tysiącletnią tradycję jest przykładem zrównoważonej formy akwakultury. W obliczu nowych wyzwań jakie stają przed producentami ryb (deficyt wody, , wirusowe choroby ryb powodująca ogromne straty w produkcji), zapoznanie Studentów z nowoczesnymi metodami gospodarowania, z poszanowaniem dla środowiska, jest istotą przedmiotu.

Pełny opis:

Tematy wykładów:

Historia chowu i hodowli najważniejszych gatunków ryb w Polsce i na świecie; szczepy tarłowe, rasy, odmiany i formy barwne ryb

Urządzenia techniczne w akwakulturze, typy i rodzaje hodowli, charakterystyka obiektów hodowlanych. Biologia rozrodu ryb. Nowoczesne techniki sztucznego rozrodu, manipulacje hormonalne, manipulacje chromosomowe i metody doskonalenia populacji ryb. Bilans wodny gospodarstwa karpiowego. Podnoszenie wydajności naturalnej stawów karpiowych. Osuszanie dna stawowego, uprawy mechaniczne dna i obsiewy. Nawożenie mineralne i organiczne stawów. Pokarm naturalny ryb. Żywienie ryb w niskointensywnym i intensywnym systemie chowu. Metody produkcji karpia i ryb łososiowatych

Chów karpia w systemie dwu- i trzyletnim. Zimowanie ryb. Podstawowe pojęcia z zakresu chowu i normowania obsad stawów i urządzeń hodowlanych

Wpływ hodowli ryb na środowisko.

Tematy ćwiczeń:

Metody oceny wydajności naturalnej stawów. Planowanie obsad stawów i urządzeń hodowlanych dla poszczególnych grup wiekowych ryb przy określonym poziomie intensywności produkcji i wydajności naturalnej. Bilans tlenowy stawów pstrągowych, wielkość produkcji, obliczanie obsady i projekt technologiczny gospodarstwa. Metody produkcji materiału obsadowego karpia i ryb łososiowatych. Technologia produkcji karpia towarowego i ryb łososiowatych. Żywienie ryb – rodzaje pasz, przygotowanie pasz, obliczanie wielkości dawki oraz preliminarz żywienia, metody zadawania paszy. Urządzenia do odłowu ryb i metody ich odłowu. Roślinność wodna w stawie oraz metody jej zwalczania. Zimowanie i magazynowanie ryb, obliczanie powierzchni zimochowów. Tarło karpia i ryb łososiowatych, przygotowanie do tarła, rozpoznawanie gotowości ryb do tarła, stymulacja hormonalna. Inkubacja ikry ryb, pielęgnacja ikry, podchów wylęgu. Transport i przetwórstwo ryb, ocena przydatności ryb do spożycia. Harmonogram prac w gospodarstwie karpiowym i pstrągowym.

Literatura:

Podstawowa

1. Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. 2004 . Wydawnictwo IRS

2. Rybactwo stawowe. J. Guziur, H. Białowąs, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza "Hoża", Warszawa

3. Poradnik hodowcy ryb. Janusz Guziur, Małgorzata Woźniak, Mariusz Szmyt, Ewa Siemianowska. Wydawnictwo: PWRiL 2016

4. Pstrągi. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. K. Goryczko. 2005. Wydawnicwo IRS

5. Salmon aquaculture. Heen K., Monahan R. L., Utter F. 1993. Fishing New Books, Londyn

6. Rybactwo stawowe. Bieniarz K., Epler P. 1989. Wyd. I Skrypt AR

Dodatkowa:

1. Carp and pond fish culture. L. Horvath, G. Tamas, C. Seagrave Fishing New Books (Blackwell Science 2002

2. Periodyki fachowe; Komunikaty Rybackie oraz Magazyn Przemysłu Rybnego

3. Wydawnictwa cykliczne Instytutu rybactwa Śródlądowego

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

metody chowu i hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb: karpiowatych i łososiowatych, zasady żywienia ryb oraz gospodarki paszowej, metody kontrolowanego rozrodu ryb.

Umiejętności:

Absolwent potrafi;

wykorzystać zasady chowu i hodowli cennych gatunków ryb do prowadzenia gospodarstwa karpiowego i pstrągowego, posługiwać się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, dobierać rodzaj i asortyment pasz do stopnia rozwoju ryb oraz wielkości ich obsady.

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów:

myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, rozumiejąc skutki działalności inżyniera rybactwa, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

Zaliczenie w formie testu obejmującego zagadnienia omawiane na wykładach; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.