Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chów i hodowla ryb karpiowatych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.IRB.CHRK1.SI.HRBRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chów i hodowla ryb karpiowatych
Jednostka: Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu "Chów i hodowla ryb karpiowatych" Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami stosowanymi w produkcji karpia, który jest gatunkiem o dużym znaczeniu gospodarczym dla naszego kraju. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło szansę modernizacji i rozwoju poszczególnych gospodarstw karpiowych jak i całej branży. Gospodarka karpiowa, mająca na ziemiach Polski niemal tysiącletnią tradycję jest przykładem zrównoważonej formy akwakultury. W obliczu nowych wyzwań jakie stają przed karpiarstwem (deficyt wody, spadek popytu na karpie, wirusowa choroba powodująca ogromne straty w produkcji), zapoznanie Studentów z nowoczesnymi metodami gospodarowania, z poszanowaniem dla środowiska, jest istotą przedmiotu.

Pełny opis:

Zagadnienia będące przedmiotem wykładów:

Historia chowu i hodowli karpia

Rasy i odmiany karpia

Urządzenia techniczne w gospodarstwie karpiowym

Rodzaje stawów karpiowych

Narzędzia używane w gospodarstwie karpiowym

Bilans wodny gospodarstwa karpiowego

Bilans tlenowy stawów karpiowych

Podnoszenie wydajności naturalnej stawów

Osuszanie dna stawowego

Uprawy mechaniczne dna stawowego i obsiewy

Wapnowanie stawów

Nawożenie organiczne stawów

Nawożenie mineralne stawów

Zwalczanie twardej roślinności i napowietrzanie

Pokarm naturalny karpia

Żywienie karpi w niskointensywnym i intensywnym systemie chowu

Metody produkcji karpia

Chów karpia w systemie dwu- i trzyletnim

Zimowanie ryb

Podstawowe pojęcia z zakresu chowu i normowania obsad karpia

Technologia chowu karpia w wodach pochłodniczych

Tematyka ćwiczeń:

Charakterystyka stawów karpiowych, gospodarka wodna

Budowle i urządzenia hydrotechniczne

Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym

Metody chowu – projektowanie nurtów hodowlanych

Metody oceny wydajności naturalnej stawów

Planowanie obsad stawów dla poszczególnych grup wiekowych karpia przy określonym poziomie intensywności produkcji i wydajności naturalnej

Metody produkcji materiału obsadowego karpia

Technologia produkcji karpia towarowego (handlowego)

Chów karpia w obsadach mieszanych i wielogatunkowych

Żywienie karpi (dawki, rodzaje pasz, przygotowywanie, zadawanie)

Obliczanie zapotrzebowania na paszę

Preliminarz żywienia ryb

Odłowy kontrolne w stawach karpiowych

Roślinność wodna w stawach karpiowych i jej zwalczanie

Metody podnoszenia wydajności naturalnej stawów

Zabiegi agrotechniczne na stawach karpiowych

Urządzenia do odłowu ryb i metody ich odłowu

Odłowy jesienne w gospodarstwach karpiowych, dezynfekcja stawów i sprzętu

Transport ryb

Zimowanie i magazynowanie ryb

Tarło karpia

Podchów wylęgu

Odłów wylęgu z tarlisk, obsada przesadek I

Odłów narybku letniego karpia, obsada przesadek II

Narzędzia i sprzęt rybacki

Harmonogram prac w gospodarstwie karpiowym

Dokumentacja stawowa i gospodarczo-finansowa

Zajęcia terenowe (PAN – Zakład Doświadczalny w Gołyszu, IRŚ. - Zakład Doświadczalny w Zatorze)

Literatura:

1. Chów ryb w stawach. W. Koch, O. Bank, G. Jens PWRiL. 1980

2. Chów ryb w małych stawach. J. Guziur. Oficyna wydawnicza „Hoża”.1997

3. Rybactwo śródlądowe. Praca zbiorowa pod red. J. Szczerbowskiego. IRS Olsztyn. 1993

4. Poradnik hodowcy karpia. A. Piler KZKR Kraków . 1980

5. Rybactwo stawowe. Bieniarz K., Epler P. Wyd. I Skrypt AR. 1989

6. Intensywna produkcja ryb. W. Steffens. PWRiL. 1986

7. Carp and pond fish culture – L. Horvath, G. Tamas, C. Seagrave Fishing New Books (Blackwell Science 2002

8. Karp. Chów i hodowla. Poradnik hodowcy. R. Wojda. Wyd. IRŚ. 2009

9. Rybactwo stawowe. H. Białowąs, J. Guziur, W. Milczarzewicz. 2003. Oficyna Wydawnicza HOŻA

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie metod chowu i hodowli cennych gospodarczo gatunków ryb karpiowatych, zna zasady żywienia ryb karpiowatych oraz gospodarki paszowej, ma bogaty zasób wiedzy z zakresu rozrodu ryb.

Umiejętności

Student wykorzystuje zasady chowu i hodowli cennych gatunków ryb karpiowatych do prowadzenia gospodarstwa karpiowego, posługuje się technikami stymulacji dojrzewania płciowego i tarła u ryb, dobiera rodzaj i asortyment pasz do stopnia rozwoju ryb oraz wielkości ich obsady.

Kompetencje społeczne

Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ma świadomość ważności i rozumie skutki działalności inżyniera rybactwa, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu kursu Student uzyskuje ocenę na podstawie:

Ćwiczenia

Oceny formujące:

• ocena aktywności studenta

• ocena pisemnych zaliczeń cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady

• egzamin pisemny (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.