Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ustawodawstwo zootechniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.USZOO.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawodawstwo zootechniczne
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Znajomość prawa stanowi podstawowy wymóg do podejmowania prawidłowych decyzji w działalności gospodarczej. Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z różnymi aspektami postępowania ze zwierzętami w ujęciu prawnym. Zostanie to zrealizowane poprzez przybliżenie ważniejszych aktów prawnych regulujących dziedziny produkcji zwierzęcej. Zajęcia powinny także umożliwić słuchaczom samodzielne wyszukiwanie niezbędnych informacji oraz ich elementarne rozumienie.

Pełny opis:

USTAWODAWSTWO ZOOTECHNICZNE

(tematyka wykładów)

1.Relacje człowiek ? zwierzę w ujęciu historyczno-prawnym i filozoficzno etycznym.

2.Podstawowe pojęcia prawne i akty normatywne.

3.Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia UNESCO 1978r., Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928r,

4.Ustawa o ochronie zwierząt (1997 r. Dz.U. 111, poz. 724)

5.Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 123, poz. 774, 1997).

6.Ustawa ośrodkach żywienia zwierząt, ?prawo paszowe? (2006r. Dz.U. 144 poz. 1045)

7.Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach(2005, Dz.U. 33, poz. 289; 2006, Dz.U 171, poz. 1225, 220, poz. 1600).

8.Prawo łowieckie (1995r. Dz.U. 147, poz. 713)

9.Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (2004, Dz.U. 69 poz. 625)

10.Ustawa o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (2004r. Dz.U. 33, poz.287)

11.Ustawa o rolnictwie ekologicznym (2004r. Dz. U. 38 poz. 452)

12.Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (2001r., Dz. U. 76, poz. 811)

13.Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej- ochrona wód, gruntów rolnych, ochrona krajobrazu i zachowanie bioróżnorodności (2002r.)

14.Warunki utrzymania zwierząt gospodarskich w świetle obowiązujących aktów prawnych

15.Ważniejsze rozporządzenia ministerialne dotyczące różnych aspektów produkcji zwierzęcej.

Literatura:

Literatura przedmiotu (wybór)

1.Brzóska F. Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. ?Polskie Drobiarstwo? 1997, s. 3-11.

2.Górski K. Transport zwierząt gospodarskich a ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 2, 2000, s. 24-26.

3.Kamiński K. Drogi i bezdroża reformy hodowli. Przegląd Hodowlany 9, 2000, s.11-13.

4.Klocek C. Zwierzę w świetle prawa ? w ujęciu historycznym, Przegląd Hodowlany 2008

5.Mól H. Prawa zwierząt w konwencjach Rady Europy. Medycyna Wet. 52 (2) 1996, s.81-84.

6.Mroczkowski S. Etyczne aspekty doświadczeń na zwierzętach. Przegląd Hodowlany 9, 1996, s. 1-3.

7.Mroczkowski S. Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. Przegląd Hodowlany 7, 2000, s. 1-3.

8.Prost E.K. Ubój rytualny. Medycyna Wet. 51 (12), 1995, s. 725-727.

9.Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Życie Wet. Zał. 11, 1997, s. 1-16.

10.Siuda W., Elementy prawa dla ekonomistów. Wydawnictwo Scriptum, Poznań 1997.

11.Szarek J. Ustawy dotyczące zwierząt, Wyd. AR Kraków 1998, 444-455

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.