Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.SPORB.SM.HZOUX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy produkcji i organizacja reprodukcji bydła i trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Omówione zostaną systemy produkcji w specjalistycznych fermach bydła i trzody chlewnej, organizacja rozrodu w stadach bydła i trzody chlewnej, czynniki wpływające na efektywność reprodukcji oraz wykorzystanie nowoczesnych metod do poprawy efektywności reprodukcji wymienionych gatunków zwierząt gospodarskich.

Studenci po zakończeniu przedmiot powinni wykazać się znajomością problematyki związanej z fermowymi systemami produkcji, organizacją reprodukcji bydła i trzody chlewnej, która pozwoli im na poprawne i efektywne prowadzenie produkcji i rozrodu tych gatunków.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Organizacja produkcji mleka na fermie- 1h

2. Systemy produkcji żywca wołowego -1h

3. Systemy rozrodu bydła a efektywność produkcyjno-ekonomiczna. -1h

4. Organizacja rozrodu w stadach bydła mlecznego – 1h

5. Organizacja rozrodu w stadach bydła mięsnego – 1h

6. Organizacyjne podstawy produkcji świń. Specyfika produkcji w cyklu otwartym i zamkniętym – 2h

7. Efektywność reprodukcji świń – stan obecny i perspektywy – 1h

8. Planowanie reprodukcji świń. Odchów loszek i knurków przeznaczonych do rozrodu – 1h

9. Krycie i inseminacja loch – niewykorzystane możliwości – 1h

Tematyka ćwiczeń:

1. Organizacja produkcji i technologie produkcji mleka -1h

2. Dobór buhaja/nasienia do krowy mlecznej – 2h

3. Dobór buhaja/w stadzie bydła mięsnego – 2h

4. Wykorzystanie metod biotechnologicznych w rozrodzie bydła – 1h

5. Pobieranie nasienia buhaja, ocena i przygotowanie do mrożenia, magazynowanie i dystrybucja nasienia - ćwiczenia terenowe– Małopolskie Centrum Biotechniki Krasne-4h.

6. Charakterystyka gospodarstw specjalistycznych w produkcji trzody chlewnej funkcjonujących w krajach Europy i możliwych do zastosowania w Polsce – 1h

7. Plenność – najważniejszym wskaźnikiem efektywności reprodukcji świń - - 1h

8. Zaburzenia w płodności loch i knurów – 1h

9. Organizacja sektora rozrodu – 2h

10. Przygotowanie loszek i knurów do reprodukcji, wczesna diagnostyka przydatności rozpłodowej knurów, wiek pierwszego pokrycia – 1h

11. Wykrywanie rui, krycie i inseminacja, kontrola prośności (ćwiczenia praktyczne) – 2h

12. Standaryzacja miotów – 1h

13. Wydajność życiowa loch – 1h

Literatura:

- Litwińczuk Zygmunt, Szulc. Tadeusz Hodowla i użytkowanie bydła, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2005.

- Szulc Tadeusz, Filistowicz Andrzej i in. Chów i hodowla zwierząt, Wydawnictwo AR we Wrocławiu 2005.

- Grodzki Henryk Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich Warszawa, SGGW 2005.

- Reklewski Zygmunt Chów i hodowla bydła, Warszawa, Fundacja Rozwój SGGW 1993

- Wierzbowski Stefan, Żukowski Kazimierz. Rozród bydła, wyd. KOS Balice, 2007.

- Wierzbowski Stefan. Andrologia, wyd. PLATAN Kryspinów, 1996.

- Zwierzchowski Lech, Jaszczak Kazimierz, Modliński Jacek A. Biotechnologia zwierząt, wyd. PWN Warszawa, 1997.

- Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowych z zakresu rozrodu bydła i trzody chlewnej.

Efekty uczenia się:

Studenci po zakończeniu przedmiot powinni wykazać się znajomością problematyki związanej z fermowymi systemami produkcji, organizacją reprodukcji bydła i trzody chlewnej, która pozwoli im na poprawne i efektywne prowadzenie produkcji i rozrodu tych gatunków.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Martyna Małopolska, Ryszard Tuz, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.