Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTCH.SI.HZORX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka wykładów obejmuje wiadomości na temat pochodzenia i znaczenia gospodarczego świń, powstawania i charakterystyki najważniejszych ras w różnych krajach, organizacji hodowli i chowu świń w Polsce, podstaw żywienia różnych grup świń, metod krzyżowania towarowego świń oraz metod oceny wartości hodowlanej

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych pojęć i nazewnictwa stosowanego w hodowli i chowie trzody chlewnej, informacje dotyczące sposobów pielęgnacji różnych grup technologicznych trzody chlewnej, sposobów ich utrzymania, omówienie metodyki ocen wartości tucznej i rzeźnej trzody chlewnej. Przedmiotem ćwiczeń jest także omówienie czynników wpływających na efektywność rozrodu świń

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Znaczenie gospodarcze hodowli świń ? 1h

2. Pochodzenie i udomowienie świń ? 1h

3. Rasy świń zagraniczne ? 2h

4. Rasy świń polskie ? 2h

5. Zasady żywienia świń ? 2h

6. Wychów prosiąt ? 2h

7. Metody krzyżowania towarowego świń ? 2h

8. Metody oceny wartości hodowlanej ? 2h

9. Księgi zwierząt zarodowych ? 1h

Tematyka ćwiczeń:

1. Podstawowe pojęcia, nazewnictwo stosowane w hodowli i chowie trzody chlewnej -2h

2. Charakterystyka grup produkcyjnych i wiekowych świń -2h

3. Utrzymanie, pielęgnacja i zasady żywienia loch -2h

4. Pielęgnacja i odchów prosiąt - (ćwiczenia praktyczne - wykonywanie zabiegów zootechnicznych) -2h

5. Planowanie produkcji w fermach zarodowych i towarowych, obrót stada ? 2h

6. Pomieszczenia dla trzody chlewnej. Systemy utrzymania -2h

7. Stosowane typy kojców, wyposażenie techniczne chlewni -2h

8. Wymagania poszczególnych grup świń odnośnie warunków utrzymania -2h

9. Specyfika pielęgnacji świń przeznaczonych do rozrodu -2h

10. Czynniki wpływające na efektywność rozrodu świń ? 4h

11. Przygotowanie loszek do użytkowania rozpłodowego ? 2h

12. Wykrywanie rui, krycie i inseminacja, kontrola prośności (ćwiczenia praktyczne) ? 3h

13. Specyfika okresu okołoporodowego loch ? 2h

14. Wczesna diagnostyka przydatności rozpłodowej knurów - 2h

15. Zasady utrzymania i użytkowania knurów ? 2h

16. Znakowanie i nazewnictwo trzody chlewnej - 2h

17. Dokumentacja hodowlana, rodzaje dokumentów -2h

18. Licencja i kwalifikacja, zasady wpisu do ksiąg zwierząt zarodowych -2h

19. Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych - aspekty praktyczne -2h

20. Ocena poubojowa w Stacjach Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCH) -2h

21. Standard pokrojowy, praktyczna ocena pokroju -2h

Literatura:

Pod Redakcją Barbary Grudniewskiej ? Hodowla i użytkowanie świń, UWM Olsztyn, 1998

Barbara Grudniewska ? Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt, UWM Olsztyn, 1998

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.