Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla trzody chlewnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.HOTC2.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla trzody chlewnej
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z użytkowaniem rozpłodowym loch i knurów, odchowem prosiąt, żywieniem i utrzymaniem zwierząt przeznaczonych do rozrodu i tuczu, krzyżowaniem towarowym i metodami oceny wartości użytkowej świń

Przedmiotem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z planowaniem produkcji w fermach zarodowych i towarowych, nabycie umiejętności układania mieszanek i dawek pokarmowych dla różnych grup świń, opracowanie preliminarza paszowego, projektowanie pomieszczeń i kojców dla różnych grup trzody chlewnej.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Użytkowanie rozpłodowe świń - 2h

2. Ocena użytkowości rozpłodowej świń - 2h

3. Wychów prosiąt - 2h

4. Żywienie i utrzymanie zwierząt przeznaczonych do rozrodu - 2h

5. Tucz trzody chlewnej - 2h

6. Metody krzyżowania towarowego świń - 2h

7. Metody oceny wartości hodowlanej - 2h

8. Księgi zwierząt zarodowych - 1h

Tematyka ćwiczeń:

1. Charakterystyka stada zarodowego trzody chlewnej

2. Planowanie produkcji w fermach zarodowych, obrót stada

3. Opracowanie planu produkcji w fermach towarowych

4. Określanie zapotrzebowania poszczególnych grup świń na składniki pokarmowe

5. Charakterystyka typowych pasz stosowanych w żywieniu trzody chlewnej

6. Układanie mieszanek treściwych uzupełniających

7. Opracowanie receptur mieszanek pełnoporcjowych i koncentratów

8. Układanie dawek pokarmowych z zastosowaniem pasz gospodarskich

9. Opracowanie preliminarza paszowego

10. Pomieszczenia inwentarskie, typy kojców stosowanych w praktyce chowu swiń

11. Projektowanie pomieszczeń sektora rozrodu w fermie trzody chlewnej

12. Opracowanie projektu pomieszczeń dla warchlaków, młodzieży hodowlanej

13. Sektor tuczu, funkcjonalne rozwiązania zadawania pasz i usuwania obornika

14. Obrona projektu. Zaliczenie ćwiczeń.

Literatura:

1. Pod redakcją Barbary Grudniewskiej - Hodowla i użytkowanie świń

2. Barbara Grudniewska - Pielęgnacja i żywienie loch i prosiąt

Efekty uczenia się:

Charakteryzuje rasy świń, ich typy użytkowe oraz ma wiedzę w zakresie podziału stada na grupy technologiczne i wiekowe oraz wymagań, żywienia i opieki nad poszczególnymi grupami.

Posiada wiedze odnośnie wymagań i przepisów dotyczących dobrostanu świń a także budynków, systemów utrzymania typów kojców i innego wyposażenia technicznego chlewni zapewniającego optymalizację wskaźników produkcyjnych

Zna zasady znakowania i oceny zwierząt hodowlanych oraz programy doskonalenia poszczególnych ras świń w Polsce, w tym prowadzenie dokumentacji hodowlanej i produkcyjnej na poziomie fermy oraz Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej

Posiada wiedzę w zakresie planowania i organizacji produkcji oraz oceny wskaźników produkcyjnych i ekonomicznych w skali fermy, regionu i kraju.

definiuje metody efektywnej pracy hodowlanej, zna podstawowe aspekty biotechnologii rozrodu

Potrafi rozpoznawać rasy świń, określać przydatność typów użytkowych do różnych systemów chowu, sprawować opiekę nad wszystkimi grupami technologicznymi świń z uwzględnieniem zasad żywienia, systemów utrzymania i wykonywania zabiegów zootechnicznych i metod biotechnicznych stosowanych w chowie i hodowli.

Potrafi ocenić przydatność budynków i pomieszczeń oraz ich wyposażenia dla zapewnienia optymalizacji komfortu bytowego świń

Potrafi oznakować zwierzęta w systemie znakowania trwałego (tatuaż) i nietrwałego (kolczyk) wykonać ocenę zwierząt hodowlanych z uwzględnieniem zasad programów hodowlanych, w tym ocenę wskaźników tucznych, rzeźnych i pokrojowych

ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie hodowli zwierząt oraz szeroko pojętego rolnictwa

jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje zawodowe

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlanej

Jest kreatywny w pracy indywidualnej i zespołowej oraz otwarty na nowe idee

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin Aby uzyskać pozytywna ocenę student musi poprawnie odpowiedzieć przynajmniej na 50% pytań; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Tuz
Prowadzący grup: Michał Marszałek, Jacek Nowicki, Tomasz Schwarz, Ryszard Tuz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.