Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.BZPW9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo żywności pochodzenia wieprzowego
Jednostka: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zależnościami pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych. Przedstawione zostaną także systemy jakościowej produkcji rolniczej (rolnictwo oragniczne i biologiczne, w kontekście produkcji wieprzowiny), certyfikacji oraz zasady zintegrowanego zarządzania produkcją rolniczą (zasada ?od pola do stołu? ? from stable to table). Przedmiot umożliwia także pozyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia audytu jakości oraz systemu jakości wieprzowiny (PQS) ? Pork Quality System. Przedmiot jest rozwinięciem i uzupełnieniem przedmiotu prowadzonego na I stopniu studiów stacjonarnych: ?Czynniki determinujące jakość mięsa i wyrobów wieprzowych?

Pełny opis:

1. Norma ISO 22000:2005 - system zarządzania bezpieczeństwem żywności ? struktura normy, akty prawne regulujące nadzór nad żywnością w UE, odniesienia do produkcji wieprzowiny (4h)

2. Systemy bezpieczeństwa żywnościowego: Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP - Good Manufacturing Practice), Dobra Praktyka Higieniczna (GHP - Good Hygienic Practice) w produkcji wieprzowiny (2h)

3. Rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego (2h):

a) biologiczne i mikrobiologiczne,

b) chemiczne (toksykologiczne),

c) fizyczne,

d) inne

4. Bezpieczeństwo w systemach produkcji wieprzowiny, zależności pomiędzy poziomem dobrostanu w okresie chowu, obrotu przedubojowego, a jakością produktów zwierzęcych (6h):

- kryteria oceny bezpieczeństwa

- podstawy moralne,

- jakość produktu zwierzęcego,

- metody chowu zwierząt a opinia społeczna,

5. Systemy jakościowej produkcji rolniczej i certyfikacji w produkcji wieprzowiny w UE - produkty specjalnego przeznaczenia (2h):

Chroniona Nazwa Pochodzenia (PDO - Protected Designation of Origin)

Chroniony Znak Geograficzny (PGI - Protected Geographical Indication)

Tradycyjna Gwarantowana Specjalność (TSG ? Traditional Speciality Guaranteed)

6. Pork Quality System - system jakości wieprzowiny w Polsce (4h)

- przystępowanie do systemu

- certyfikacja, nabycie praw do produkcji w systemie PQS

- znak towarowy gwarancyjny

Literatura:

Grudniewska B. Hodowla i użytkowanie świń, Wydawnictwo ART Olsztyn, 1998.

2. Litwińczuk Z. Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, 2004

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Jest w stanie formułować i identyfikować zagrożenia żywności pochodzenia wieprzowego

Charakteryzuje zależności pomiędzy komfortem bytowym w okresie chowu i obrotu przedubojowego trzody chlewnej, a jakością i bezpieczeństwem produktów wieprzowych.

Objaśnia nowoczesne metody prowadzenia audytu jakości żywności pochodzenia wieprzowego

Umiejętności:

Potrafi zidentyfikować rodzaje i źródła zagrożeń żywności pochodzenia wieprzowego

Potrafi współpracować w zakresie wdrażania PQS –systemu jakości wieprzowiny w Polsce

Kompetencje społeczne:

Nabywa postawę kreatywności i wrażliwości na warunki utrzymania świń oraz determinację do rozwijania swoich umiejętności postrzegania i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom zachodzącym na fermach, w czasie transportu zwierząt i obrotu przedubojowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.