Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HTC.974XX.SI.HZOHX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tradycyjne i regionalne produkty zwierzęce
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie charakterystyki produktów zwierzęcych typowych dla różnych regionów Polski i Europy Środkowej (wyroby mleczarskie, mięsne oraz produkty zwierzęce ?nie spożywcze?). Przedstawione zostanie ich pochodzenie, tradycje wytwarzania, zwyczaje związane z kulturą regionalną.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Idea produktów regionalnych i lokalnych w Unii Europejskiej

2.Możliwości promowania i ochrony polskich produktów regionalnych

3.Rasy rodzime zwierząt ? ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności i ratowania zasobów genetycznych - możliwości wykorzystania

4.Produkcja tradycyjnych wędlin wieprzowych: wędzonki, szynki suszone, produkty ?mniej trwałe?

5.Tradycyjna żywność obszarów wiejskich, lokalne wyroby kulinarne Polski Południowej

6.Zasady prowadzenia wypasu kulturowo-komercyjnego owiec w Karpatach

7.Pasterstwo jako element utrzymania tradycji i zachowania tożsamości regionalnej w Europie

8.Produkcja owczarska w górach jako przykład rolnictwa zrównoważonego ekologicznego.

9.Zasady wyrobu regionalnych produktów owczarskich: wyroby spożywcze i rękodzielnicze

10.Rodzime rasy drobiu

11.Gęsie produkty tradycyjne

12.Tradycyjne produkty od ptaków grzebiących

13.Specyfika lokalnych rasy bydła użytkowanych na terenie byłej Galicji

14.Lokalne potrawy galicyjskie wytwarzane na bazie mleka lub mięsa wołowego

15.Regulacje prawne dotyczące rynku żywności i produktów regionalnych

Literatura:

1.Bonczar G.: 2006a. Jakość oszczypków z uwzględnieniem oceny mleka owczego i żętycy. Mat. Szkol. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa Małopolskich Karpat. Wyd. AR i IB PAN Kraków, 18-22.

2.Bonczar G.: 2006b. Regionalne produkty z mleka owczego w kraju i na świecie. Mat. Szkol. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony dziedzictwa Małopolskich Karpat. Wyd. AR i IB PAN Kraków, 23-29.

3.Borys B.: 2004. Wypasowe systemy produkcji a jakość spożywczych produktów owczarskich. IB. Kraków 2004, 85-93.

4.Drożdż A. Góra-Drożdż E. 1998. Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Wiadomości Ziem Górskich, PTRZG Zeszyt 7 (11) s. 137-141.

5. Kuźnicka E., Zajączkowska K. (2009) Tradycyjne wyroby regionalne z mleka owczego i koziego, jako element dziedzictwa kulturowego wsi, ochrona ich nazw, promocja produktów oraz wsparcie producentów. Przegląd Hodowlany 11, s 18-22

6. Kalinowska B., Klocek C., 2000, ?Szynka niejedno ma imię? Trzoda Chlewna 12, 2000, 56-58.

7. Kalinowska B., Klocek C. Kiełbasa. Trzoda Chlewna 12, 2002, 106-108

8.Mirek Z.: 2004. Problemy ochrony różnorodności biologicznej obszarów pasterskich Polski w kontekście rozwoju zrównoważonego. Wyd. IB. 2004

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)