Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozród małych przeżuwaczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.RMPRZ.SI.HZORX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozród małych przeżuwaczy
Jednostka: Katedra Hodowli Trzody Chlewnej i Małych Przeżuwaczy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów ze specyfiką regulacji rozrodu małych przeżuwaczy tj. owiec i kóz. Zwrócona zostanie szczególna uwaga studentów na proces folikulogenezy w cyklu rocznym i w czasie okresu rozrodczego u kóz i owiec, ośrodkowe regulacje procesów rozrodczych oraz wpływ czynników żywieniowych i środowiskowych na mechanizmy regulujące procesy rozrodcze u owiec.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Ośrodkowa regulacja procesów rozrodczych o przeżuwaczy. 2h

2. Regulacja sekrecji prolaktyny i melatoniny u małych przeżuwaczy. 2h

3. Sekrecyjna czynność jajnika u owiec i kóz w cyklu rujowym i cyklu rocznym. 2h

4. Oogeneza, zapłodnienie, implantacja zarodka i okres wczesnej ciąży u owiec. Najnowsze osiągnięcia biologii rozrodu. 2h

5. Czynniki żywieniowe a mechanizmy regulujące procesy rozrodcze. 3h

6. Wpływ zanieczyszczenia środowiska na mechanizmy regulujące rozród i rozwój zarodkowy 2h.

7. Owce - modelem w badaniach nad regulacją rozrodu. 2h

Literatura:

Literatura:

1. Biologia rozrodu zwierząt T. : T. 1: Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy T. 2: Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. Pod red. T. Krzymowskiego, WUWM 2007.

2. Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane. Pod red. J. Sotowskiej Brochockiej, WUW 2001.

3. Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych. Bielański A. Tischner M. Dukrol, Kraków 1996. .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)