Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Morfologia i funkcja jajnika zwierząt domowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.9JAJN.SL.HZOBX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Morfologia i funkcja jajnika zwierząt domowych
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest szczegółowe zapoznanie studentów z anatomią, morfologią, fizjologią i funkcją jajników z zaznaczeniem różnic gatunkowych, oraz badawczych i praktycznych możliwości biotechnologicznych wiążących się z tym narządem. Zakres wykładów obejmie przede wszystkim aspekty anatomiczne i fizjologiczne, oraz regulację endokrynną funkcji jajnika, zaś w trakcie ćwiczeń omówiona zostanie funkcja folikularna i lutealna, oraz biotechniki stosowane przyżyciowo i w warunkach in vitro.

Pełny opis:

Przedmiot będzie się składał z 15 godzin wykładów oraz 15 godzin praktycznych ćwiczeń. Zagadnienia:

Wykłady:

1. Rozwój i dojrzewanie płciowe samic

2. Anatomiczna budowa jajnika ? różnice gatunkowe.

3. Unerwienie i unaczynienie jajnika.

4. Nadrzędne ośrodki endokrynnej regulacji funkcji jajnika

5. Budowa pęcherzyka jajnikowego

6. Oogeneza

7. Folikulogeneza u przeżuwaczy

8. Folikulogeneza u zwierząt monogastrycznych

9. Luteogeneza ? różnice gatunkowe

10. Sekrecja hormonów jajnikowych ? funkcja endokrynna

11. Sekrecja hormonów jajnikowych ? funkcja auto i parakrynna

12. Pośredni wpływ hormonów na funkcję jajnika

13. Wpływ funkcji jajnika na organizm samicy

14. Wpływ czynników zewnętrznych na funkcję jajnika

15. Zjawisko fizjologicznego i patologicznego anestrus

Ćwiczenia:

1. Ocena dojrzałości płciowej samic z użyciem techniki USG

2. Ocena dojrzałości płciowej samic z użyciem techniki endoskopowej

3. Poubojowa analiza anatomicznej budowy jajników, pęcherzyków i ciałek żółtych

4. Pobieranie materiału do analiz endokrynologicznych funkcji jajnika

5. Pobieranie materiału tkankowego jajnika

6. Mikroskopowa ocena budowy pęcherzyków i ciałek żółtych

7. Techniki pobierania oocytów

8. Zapłodnienie i wczesny rozwój zarodka w warunkach in vitro

9. Ocena funkcji jajnika owiec z użyciem techniki USG

10. Ocena funkcji jajnika owiec z użyciem techniki endoskopowej

11. Ocena funkcji jajnika loch z użyciem techniki USG

12. Ocena funkcji jajnika loch z użyciem techniki endoskopowej

13. Ocena funkcji jajnika owiec po zastosowaniu hormonów egzogennych

14. Ocena funkcji jajnika loch po zastosowaniu hormonów egzogennych

15. Sposoby przełamywania fizjologicznego i leczenia patologicznego anestrus

Literatura:

1. Z. Bielańska-Osuchowska. Embriologia. PWRiL Warszawa 1993

2. Ultrastruktura i funkcja komórki t 6 Oogeneza. PWN Warszawa 1995

3. M. Tishner, A. Bielański. Biotechnologia rozrodu. Universitas Kraków 1999

4. T. Krzymowski. Biologia rozrodu zwierząt t. I Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy. Wydawnictwo UWM Olsztyn 2007.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)