Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inseminacja owiec i kóz/kurs na uprawnienia/

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.954XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inseminacja owiec i kóz/kurs na uprawnienia/
Jednostka: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia z tego przedmiotu mają na celu nabycie przez studentów praktycznych umiejętności unasieniannia owiec i kóz, wyznaczania czasu unasieniania, przeprowadzania synchronizacji rui, organizacji stanówki, pobierania nasienia od tryka i kozła.

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Zapoznanie uczestników z zasadami BHP w postępowaniu ze zwierzętami 1 godz.

2. Nabycie praktycznych umiejętności unieruchamiania, prowadzenia i poskramiania owiec i kóz 3 godz.

3. Anatomia, fizjologia i endokrynologiczna regulacja funkcji rozrodczych tryka, kozła, maciorki i kozy 2 godz.

4. Praktyczne sposoby rozpoznawania rui, wyznaczania czasu inseminacji 1 godz.

5. Teoretyczne i praktyczne zapoznanie z metodami synchronizacji rui 4 godz.

6. Zapoznanie z niezbędnym sprzętem i jego obsługą oraz niezbędnym wyposażeniem inseminatora w unasienianiu owiec i kóz. Zasady bezpieczeństwa i higieny wykonywania inseminacji owiec i kóz 3 godz.

7. Pobieranie, ocena, rozrzedzanie i przygotowanie świeżego nasienia do inseminacji. Zasady postępowania z nasieniem mrożonym. BHP obsługi kontenerów i przechowywania nasienia w ciekłym azocie 6 godz.

8. Metody unasieniania owiec, obrót nasieniem mrożonym, dokumentacja, świadectwo unasienniania owcy lub kozy. Ekonomiczne uwarunkowania i zasadność stosowania inseminacji w hodowli owiec i kóz 4 godz.

9. Praktyczne nabywanie umiejętności unasieniania owiec i kóz 8 godz.

Literatura:

1. Bielański W., Rozród Zwierząt, Wydawnictwo PWRiL 1981

2. Kareta W., Wierzbowski S., Organizacja i Technika Sztucznego Unasieniania Owiec, Instytut Zootechniki, Kraków 1978

3. Kareta W., Wierzbowski S., Badanie Przydatności Rozpłodowej Tryków, Instytut Zootechniki, Kraków 1983

4. Kareta W., Wierzbowski S., Bochenek M., Cegła M., Inseminacja Domaciczna przy wykorzystaniu laparoskopii (Materiały instruktażowe) Instytut Zootechniki, Kraków 1998.

5. Murawski M., Schwarz T., Grygier J., Patkowski K., Oszczęda Z, Jelkin I., Kosiek A., Gruszecki T.M., Szymanowska A., Skrzypek T., Zięba D.A., Bartlewski P.M. 2015. The utility of nanowater for ram semen cryopreservation. Exp. Biol. Med. 240,5, 611-617

Efekty uczenia się:

Student potrafi: samodzielnie przygotować stanowisko do pobierania nasienia, jego oceny, konfekcjonowania oraz przygotowania do inseminacji, potrafi zorganizować i przygotować stanowisko do inseminacji owiec i kóz. Posiada umiejętności wykrywania rui u owiec i kóz, posiada umiejętność inseminacji owiec i kóz, potrafi synchronizować ruję u owiec i kóz oraz stosować ją w praktyce sterowania rozrodem małych przeżuwaczy. Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji obrotu nasieniem i wystawiania świadectw inseminacji owiec i kóz.

Student posiada świadomość odpowiedzialności oraz skutków wynikających ze stosowania poznanych metod inseminacji i synchronizacji rui i małych przeżuwaczy, potrafi doradzić i rozwiązać problemy związane z wykonywaną pracą, jest świadom odpowiedzialności za podejmowane decyzje zawodowe, potrafi pracować w grupie i kierować zespołem wykonującym inseminacje owiec i kóz.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przystąpienie do egzaminu ustnego przed komisją, wcześniej uzyskując zaliczenie umiejętności praktycznych nabytych podczas ćwiczeń. Egzamin w formie odpowiedzi ustnej; student odpowiada na 3 pytania na ocenę pozytywną należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 2 pytania. Ocena z egzaminu ustnego przed komisją egzaminacyjną jest oceną końcową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Murawski
Prowadzący grup: Maciej Murawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.