Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia gatunkowa a wypas

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HOK.951XX.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia gatunkowa a wypas
Jednostka: Katedra Biotechnologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Utrzymanie wypasu wspólnotowego w Europie jest ważnym elementem ochrony krajobrazu, gdyż zapobiega negatywnym zmianą florystycznym i pozwala na zachowanie wielu cennych gatunków roślin. Hodowla owiec na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, które dotyczą zwłaszcza rejonów górskich postrzegana jest jako działalność proekologiczna chroniąca użytkowana przestrzeń przed degradacją. Dlatego też wypas zwierząt nie powinien być postrzegany jako sztywny proces produkcyjny lecz element kształtowania krajobrazu z zachowaniem wszelkich form ochrony środowiska rolniczego i przyrodniczego. Wypas zwierząt i związana z tym gospodarka pasterska są niewątpliwie ważnym elementem ekonomicznym jak również umożliwiają pogodzenie problemów społeczno-gospodarczych z zachowaniem odpowiedniej bioróżnorodności charakterystycznej dla danego regionu Polski i Europy.

Pełny opis:

1.Charakterystyka gatunku i przystosowanie do wypasu ( przeżuwacze, monogastryczne) 1 godz.

2.Wypas przeżuwaczy jako element zachowania różnorodności biologicznej w Europie 2 godz

3.Zasady prowadzenie wypasu ekstensywnego owiec w Polsce 2 godz.

4.Rola wypasu kulturowego owiec w ochronie środowiska przyrodniczego na terenach Parków Narodowych w Karpatach 2 godz.

5.Wypas wielkoobszarowy a produkcja owczarska w rejonie Beskidu Niskiego i Bieszczad 2 godz

6.Znaczenie wypasu zbiorowego na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego 1 godz.

7.Czynniki socjoekonomiczne stabilizujące i utrudniające prowadzenie gospodarki pasterskiej

2 godz

8.Pasterstwo jako element utrzymania tradycji i zachowania tożsamości regionalnej w Europie 1 godz.

9.Wypas wielkoobszarowy – szansą na ograniczenie regresu owczarstwa 2 godz

Literatura:

1. Drożdż A. Góra-Drożdż E. 1998. Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Wiadomości Ziem Górskich, PTRZG Zeszyt 7 (11) s. 137-141.

2. Hołub- Pacewiczowa Z. 1931. Osadnictwo pasterskie i wędrówki w Tatrach i na Podtatrzu. Prac. Kom. Geogr. PAU.N. 1 Kraków

3.Musiał W., Wierzchoś E., Molik E., Tyran E. Miejsce wypasu i gospodarki owczarskiej w koncepcji rozwoju zrównoważonego. Kraków 2004 pp 145 (pp. 8).

4. Caballero R., Riseth J.A., Laba N., Tyran E., Musiał W., Molik E., Boltshauser A., Hoffstetter P., Gueydon A., Roleder N., Hoffman H., Moreira B.M., Coelho I.S., Brito O. and Gil A. 2007. Comparative typology in six european low-intensity system of grassland management. Adv. in Agron. Vol 96, 351-420.

5.www.LACOPE.com.pl

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: Edyta Molik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Molik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.