Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne formy użytkowania koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.WSPO9.NI.HZONX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne formy użytkowania koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przybliżenie i omówienie kierunków użytkowania koni. Omówione zostaną konie i sposoby ich wykorzystania w sporcie jeździeckim i zaprzęgowym oraz w rekreacji i agroturystyce, a także w hipoterapii, rajdach, rolnictwie, kulturze, policji oraz hodowli ras amatorskich. Wskaże się też możliwość wykorzystania mleka klaczy i użytkowania mięsnego.

Pełny opis:

1.Kierunki użytkowania koni - współcześnie.

2.Konie przydatne do użytkowania sportowego.

3.Konie przydatne do użytkowania rekreacyjnego.

4.Konie przydatne do użytkowania w agroturystyce.

5.Konie przydatne do użytkowania w hipoterapii.

6.Konie przydatne do użytkowania w turystyce jeździeckiej.

7.Konie przydatne do użytkowania w powożeniu.

8.Konie przydatne do użytkowania mięsnego, mlecznego.

9.Amatorska hodowla koni (wzrost, maści, chody).

10.Koń w kulturze (film, cyrk, uroczystości państwowe, wojskowe, reklama).

11.Koń w policji.

12.Współczesne formy wykorzystania koni w rolnictwie.

13.Koń jako zwierzę doświadczalne.

14.Konie objęte rezerwą genetyczną w Polsce – prymitywne i inne.

15.Konie ras rzadkich na świecie.

16.Rasy koni zdziczałych bytujące na świecie.

17.Koń Przewalskiego.

18.Jeździectwo w stylu western.

19.Wyższa Szkoła Jazdy Konnej - Wiedeń.

20.Naturalne jeździectwo.

Literatura:

Kidd J. - Konie

Koń Polski, Świat Koni, Koński Targ

Efekty uczenia się:

Wiedza

Formułuje definicje mechanizmów procesów związanych ze wzrostem, rozwojem i użytkowością zwierząt, definiuje metody i efekty pracy hodowlanej. Definiuje kryteria dobrostanu zwierząt, opisuje relacje między użytkowaniem zwierząt a ich środowiskiem.

Posiada szczegółową wiedzę z zakresu współczesnych form użytkowania koni. Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy koniach

Umiejętności

Ocenia wartość użytkową zwierząt wykorzystując metody współcześnie stosowane. Określa przydatność koni różnych ras do poszczególnych form użytkowania.

Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w obchodzeniu się z końmi. Prawidłowo interpretuje i wykorzystuje dane zawarte w dokumentacji.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Jest świadomy potrzeby konsultacji pomiędzy nauka a praktyką.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (test) - minimum 51% odpowiedzi poprawnych, referat

Do oceny końcowej wlicza się 50% oceny z wykładów i 50% oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.