Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współdziałanie koń-terapeuta-pacjent

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.WKTP9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współdziałanie koń-terapeuta-pacjent
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przedstawienie praktycznych aspektów terapii pacjentów z niesprawnością ruchową i psychiczną z wykorzystaniem konia.

Pełny opis:

1. Wskazania i przeciwwskazania do hipoterapii

2. Podstawy patofizjologii schorzeń leczonych hipoterapią – MPD, niedowłady wiotkie, schorzenia narządu ruchu, porażenia i niedowłady w urazach kręgosłupa, SM, uszkodzenia OUN, zespoły bólowe korzeniowe, choroby układu krążenia, cukrzyca i choroby metaboliczne, epilepsja

3. Hipoterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie (autyzm, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe) oraz uzależnionych

4. Hipoterapia osób z upośledzeniem wzroku i słuchu

5. Ocena przydatności konia do hipoterapii

6. Organizacja pracy ośrodka hipoterapii

7. Rekreacja i sport osób niepełnosprawnych

8. Zajęcia praktyczne w ośrodku prowadzącym zajęcia z hipoterapii, warunki pracy zespołu hipoterapeutycznego

Literatura:

Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w rozwoju motorycznym i psychospołecznym osób niepełnosprawnych 2001

Wyżnikiewicz-Nawracała A. Jeździectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepełnosprawnych 2002

Strumińska A. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2007

Przegląd hipoterapeutyczny - czasopismo

Efekty uczenia się:

Wiedza

Wymienia metody chowu zwierząt i sposoby ich użytkowania sprzyjające kształtowaniu krajobrazu i środowiska przyrodniczego.

Definiuje przebieg procesów fizjologicznych, rozpoznaje budowę i funkcję układu dokrewnego, charakteryzuje mechanizmy adaptacyjne i odpornościowe.

Umiejętności

Charakteryzuje sposoby doskonalenia zwierząt, organizuje chów z zachowaniem dobrostanu i ochrony środowiska.

Dobiera odpowiedni model zwierzęcy dla oceny parametrów fizjologicznych i patologicznych.

Kompetencje społeczne

Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności w zakresie hipoterapii, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Jest otwarty na nowe wyzwania, potrafi pracować zespołowo przyjmując różne role, jest świadomy odpowiedzialności za efekty pracy zespołu, potrafi organizować pracę zespołową.

Jest zorientowany na działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka i przewidywania skutków działalności człowieka w zakresie zootechniki, środowiska bytowania zwierząt, a przede wszystkim bezpieczeństwa pracy. Wykazuje dbałość o dobrostan zwierząt.

Jest świadom omy konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki w pracy zawodowej i społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.