Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zachowania się koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.PZKO9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zachowania się koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 1 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 2 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 3 sem. elektywy
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z behawiorem koni.

Pełny opis:

1 Genetyczne i fizjologiczne podstawy zachowania się koni.

2 Obyczaje zwierząt związane z hodowlą i chowem.

3 Zachowanie płciowe samców przy kryciu naturalnym i przy pobieraniu nasienia.

4 Zachowanie płciowe samic.

5 Zachowanie klaczy podczas porodu i źrebaków w okresie okołoporodowym.

6 Zachowanie młodych w okresie ssania matki.

7 Zachowanie klaczy wobec potomstwa.

8 Antagonizmy i zachowania agresywne.

9 Odstępstwa od typowego zachowania.

10 Zachowanie koni żyjących w gromadzie i pojedynczo.

11 Wykorzystanie cech behawiorystycznych w pracy hodowlanej (hodowli i chowie).

12 Zachowanie koni na pastwisku (czynniki warunkujące wykorzystanie pastwiska, picie wody, pobieranie paszy, wypoczywanie, oddawanie moczu i kału, spędzanie wolnego czasu).

13 Zachowanie zwierząt w fermach wielkotowarowych.

14 Zachowanie koni wobec ludzi i innych zwierząt.

15 Zachowanie zwierząt chorych.

16 Zasady prowadzenia badań nad zachowaniem się zwierząt.

Literatura:

Nowicki B, Zwolińska-Bartczak I. Zachowanie się zwierząt gospodarskich.

Pruski Hodowla koni t. I i II

Zwoliński J Hodowla koni

Literatura uzupełniająca

Koń Polski

Koński Targ

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje podstawy zachowania się koni oraz rozróżnia obyczaje zwierząt związane z hodowlą i chowem. Rozpoznaje, definiuje i dobiera odpowiednie metody prowadzenia badań nad zachowaniem się zwierząt.

Dobiera systemy chowu zwierząt sprzyjające zachowaniu ich dobrostanu.

Umiejętności

Charakteryzuje zasady planowania pracy hodowlanej z wykorzystaniem cech behawiorystycznych.

Analizuje i dobiera zasady utrzymania i użytkowania zwierząt amatorskich.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość związku między nauką a praktyką. Wykazuje kreatywną postawę w zakresie samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Jest świadomy podejmowanych działań prowadzących do przewidywania skutków działalności człowieka w obszarze środowiska bytowania zwierząt.

Metody i kryteria oceniania:

przygotowanie referatu oraz zaliczenie pisemne (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Zenon Podstawski, Monika Stefaniuk-Szmukier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Monika Stefaniuk-Szmukier
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.