Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hodowla psów i kotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKN.HOPIK.SI.HZOpX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla psów i kotów
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy: Prewencja 3 sem. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Przedmiot prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń. Materiał teoretyczny obejmuje szeroki przekrój zagadnień od podstawowych począwszy jak: ewolucja gatunku psowatych oraz ich udomowienie, zasady tworzenia nowych ras i odmian poprzez aspekty praktyczne chowu i hodowli związane z użytkowaniem psów i kotów różnych ras a także oddziaływanie człowieka na cechy charakterologiczne. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z budową anatomiczną oraz fizjologicznymi funkcjami organizmu, profilaktyka weterynaryjną oraz przebiegiem schorzeń. Zagadnienia praktyczne związane są z budową anatomiczno-topograficzną psów i kotów, zasadami żywienia, określenia stanu zdrowia, przeprowadzenia badania klinicznego, metod określania terminu krycia lub sztucznego unasieniania a także zasad postępowania przy kryciu naturalnym oraz pomocy przy porodzie.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Charakterystyka ras psów i kotów występujących w świecie i w Polsce. (2 godz.)

2. Kształtowanie się i tworzenie ras oraz ich rozmieszczenie w świecie, odmiany użytkowe (2 godz.)

3. Kierunki użytkowania psów (2godz.)

4. Zasady żywienia psów i kotów (2 godz.)

5. Ekto i endo pasożyty charakterystyczne dla psów i kotów. (2 godz.)

6. Choroby psów i kotów ( wirusowe, bakteryjne, grzybice) (2 godz.)

7. Profilaktyka weterynaryjna w schorzeniach psów i kotów (2 godz.)

8. Seminarium zaliczeniowe. (1 godz.)

Ćwiczenia

1. Budowa anatomiczno-morfologiczna i topograficzna psów i kotów z uwzględnieniem różnic rasowych. (2 godz.)

2. Topografia i fizjologia wewnętrznych układów u psów (2 godz.)

3. Plan badania w kierunku określenia zdrowotności. (2 godz.)

4. Zagadnienia dotyczące rozrodu psów. (2 godz.)

5. Zagadnienia dotyczące rozrodu suk. (2 godz.)

6. Praktyczne aspekty rozrodu psów, postępowanie przy kryciu naturalnym, sztuczne unasienianie suk, badanie wczesnej ciąży i określenie terminu porodu, postępowanie przy porodzie fizjologicznym i skomplikowanym (2 godz.)

7. Wzorce zachowań psów różnych ras (2 godz.)

8. Seminarium zaliczeniowe (2 godz.)

Literatura:

? Bielański A., Tischner M.: ( 1998) Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych . Drukrol S.C. Kraków

? Strzeżek J. (red.): (2007)Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca. UWM Olsztyn

? Gary C.W. , England. 1998. Rozród i położnictwo psów wg. Allena. SIMA WLW, Warszawa

? Schwarz S. 2000. Problemy behawioralne psów i kotów. SIMA WLW, Warszawa

? Dubel A. ( red) (2000) Rozród psów. Wyd. AR. Wrocław

? Kosiniak-Kamysz., Jarosz.S. 1996. Andrologia. Pis i lis ? Cz. VI. Redakcja S. Wierzbowski, Platan

? Smyczyński L. 1983. Psy, rasy i wychowanie. PWR i L Warszawa

? Kłoś M. ( RED. ZBIOR. ).1995. Prawie wszystko o jamnikach. MAKO Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Charakteryzuje różnice w budowie anatomicznej psów różnych ras oraz ich cechach charakterologicznych a także możliwościami różnych form użytkowania.

Posiada wiedzę z zakresu przebiegu procesów fizjologicznych umożliwiających ocenę stanu zdrowia, a także stosowaniu profilaktyki zabezpieczającej przed schorzeniami wirusowymi i bakteryjnymi.

Umiejętności

Potrafi przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne o szerokim spectrum specjalizacji narządowej, ocenić stan zdrowia, właściwie opiekować się odchowem szczeniąt. W zakresie rozrodu potrafi określić moment owulacji suki i przeprowadzić krycie we właściwym terminie.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych do praktyki hodowlanej.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny - min. 51% odpowiedzi poprawnych, zaliczenie praktyczne

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.