Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Użytkowanie koni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.UZYKO.SI.HZOKX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytkowanie koni
Jednostka: Zakład Hodowli Koni
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z zasadami postępowania z końmi i różnymi sposobami ich użytkowania. Studenci zapoznają się teoretycznie i praktycznie z budową rzędu jeździeckiego, uprzęży i pojazdów konnych a także założą samodzielnie rząd i uprząż na konie. Ponadto zapoznają się z działalnością klubów jeździeckich, gospodarstwa agroturystycznego, ośrodka hipoterapeutycznego i zakładu przetwórstwa mięsa końskiego.

Pełny opis:

1 Historyczne uwarunkowania użytkowania koni.

2 Różne kryteria klasyfikacji typów koni.

3 Charakterystyka użytkowania wierzchowego.

4 Charakterystyka użytkowania zaprzęgowego.

5 Charakterystyka użytkowania kombinowanego.

6 Charakterystyka użytkowania jucznego.

7 Sposoby użytkowania koni w aglomeracjach miejskich.

8 Sposoby użytkowania koni na wsi i w lasach.

9 Historia sportu jeździeckiego.

10 Teoria jazdy konnej.

11 Organizacje i stowarzyszenia sportu jeździeckiego.

12 Użytkowanie mięsne koni.

13 Użytkowanie mleczne klaczy.

14 Niekonwencjonalne sposoby użytkowania koni.

15 Koń w kulturze i sztuce.

16 Pokazy, wystawy i aukcje koni.

17 Szczegółowy obrót stada.

18 Użytkowanie koni w państwowych stadninach koni w Polsce - warsztaty.

19 Narządy zmysłów wraz z elementami psychologii.

20 Zasady bezpiecznego obchodzenia się z końmi.

21 Naturalne metody pracy z końmi.

22 Budowa rzędu i pomocy jeździeckich.

23 Kiełznanie, zakładanie rzędu jeździeckiego i jego regulacja.

24 Budowa uprzęży chomątowych i szorowych.

25 Budowa i rodzaje pojazdów konnych i ich przeznaczenie.

26 Zaprzęganie i lejcowanie koni.

27 Podstawy powożenia.

28 Użytkowanie koni w hipoterapii – wyjazd do ośrodka hipoterapeutycznego.

29 Użytkowanie koni w rekreacji – wyjazd do klubu.

30 Użytkowanie koni w sporcie– wyjazd na zawody sportowe.

31 Użytkowanie koni w agroturystyce– wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego.

32 Użytkowanie mięsne koni – wyjazd do ubojni.

Literatura:

Hodowla koni - Witold Pruski, PWRiL W-wa, 2006

Hodowla koni - Jerzy Zwoliński, PWRiL W-wa, 1983

Metody doskonalenia koni - Marian Kaproń, Wyd. AR w Lublinie, 1999

Użytkowanie koni - Erazm Brzeski, AR K-ów 1975

Efekty uczenia się:

Wiedza

Definiuje czynniki wpływające na użytkowanie koni i charakteryzuje podstawowe jego formy.

Odtwarza historię sportu jeździeckiego, tłumaczy teorie jazdy konnej i powożenia oraz rozróżnia sportowe organizacje jeździeckie.

Wymienia i charakteryzuje niekonwencjonalny sposoby użytkowania koni w Polsce.

Tłumaczy historyczne i współczesne znaczenie konia użytkowanego na wsi oraz w mieście.

Umiejętności

Samodzielnie opracowuje i wykonuje szczegółowy obrót stada na podstawie indywidualnie przydzielonych założeń.

Zgodnie ze zdobytą wiedzą weryfikuje różne formy użytkowania koni wykorzystując doświadczenia zdobyte w trakcie odbytych praktyk zawodowych w państwowych stadninach koni.

Właściwie interpretuje zachowanie użytkowanych koni, wykorzystuje naturalne metody pracy i stosuje zasady bezpiecznego obchodzenia się z końmi.

Właściwie dobiera, reguluje i prawidłowo eksploatuje rząd jeździecki, poprawnie wykonuje podstawowe elementy jazdy wierzchem.

Właściwie dobiera, reguluje i prawidłowo eksploatuje uprzęże i pojazdy konne, poprawnie wykonuje podstawowe elementy zaprzęgania, lejcowanie i powożenia.

Interpretuje i weryfikuje sposoby użytkowania koni wizytując ośrodek sportowo-rekreacyjny, hipoterapeutyczny, agroturystyczny i zakłady mięsne.

Kompetencje społeczne

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w zakresie upowszechniania i wdrażania jej do praktyki hodowlane.j

Posiada zdolność do umiejętnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją prac projektowych i i właściwie postrzega relacje między nauką i praktyką w tym zakresie.

Wykazuje aktywną postawę i chęć współpracy w grupie podczas zajęć praktycznych i terenowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny, zaliczenie praktyczne, obecność na ćwiczeniach terenowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Romana Augustyn, Bogusława Długosz, Jarosław Łuszczyński, Magdalena Pieszka, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.