Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biodynamika ruchu koni i podkownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HKM.BRKIP.SI.HZOKX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biodynamika ruchu koni i podkownictwo
Jednostka: Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Niezależnie od sposobu użytkowania konia, jego wartość użytkowa wynika przede wszystkim z predyspozycji ruchowych. Dlatego też hodowcy w czasie wychowu i treningu koni przykładają szczególną wagę do cech związanych z ruchem. W trakcie przedmiotu studenci zapoznają się z ogólną budową konia, budową kończyn, kopyta, ze specyficznym uwzględnieniem budowy anatomicznej i funkcji fizjologicznej stawów, ścięgien, wiązadeł warunkujących dynamikę ruchu. Równocześnie określone zostaną funkcje poszczególnych grup mięśni warunkujących ruch konia. Ponadto będą mogli praktycznie zapoznać się ze szczegółową budową kopyt badaniem ich funkcji oraz zabiegami wykonywanymi podczas pielęgnacji i podkuwania.

Pełny opis:

Wykłady (15 godz.)

1 Anatomiczne uwarunkowania przydatności konia do różnych sposobów użytkowania.

2 Szkielet kostny konia..

3 Układ mięśniowo ścięgnowy.

4 Budowa kończyn konia, znaczenie układu ustaleniowego.

5 Prawidłowa postawa kończyn i ich wady.

6 Podstawowe chody konia ? uwarunkowania rasowe.

7 Wady chodów, a użytkowanie koni.

8 Fizjologia mięśni w stanie spoczynku i pracy.

9 Zaburzenia funkcji układu mięśniowego warunkowane różnym stopniem obciążenia.

10 Budowa kopyta i jego funkcje.

11 Wady w budowie kopyt.

12 Podkownictwo.

Ćwiczenia (15 godz.):

1 Organizacja ćwiczeń, określenie grup mięśni i okolic ciała konia warunkujących sprawność ruchu podczas pracy pod siodłem i w uprzęży.

2 Wyznaczenie kątów pomiędzy poszczególnymi odcinkami kończyn i ich znaczenie dla dynamiki ruchu, różnice rasowe

3 Chody koni i różnice rasowe demonstracja koni różnych ras

4 Badanie USG ścięgien koni, najczęstsze urazy podczas treningu i pracy

5 Rehabilitacja schorzeń kończyn, postępowanie z koniem, sprzęt i wyposażenie stajni.

6 Badanie RTG kończyn, ocena przydatności koni do treningu i pracy

7 Budowa kopyta, wady kopyt, zasady postępowania przy rozczyszczaniu

8 Podkuwanie koni, zasady, rodzaje podków ? pasowanie podków.

9 Podkuwanie koni - demonstracja

10 Zaliczenie ćwiczeń

Literatura:

KRYSIAK K., KOBRYŃ H., KOBRYŃCZUK F. ?Anatomia Zwierząt: Aparat Ruchowy? Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

KRZYMOWSKI T., PARZAŁA J. ?Fizjologia Zwierząt? PWRiL Warszawa 2005

KLOSTRUNG R., SILMANOWICZ P., STACHURSKA A. ?Pielęgnacja i podkuwanie kopyt koni? PWRiL Warszawa 2004

PILLINER S., ELMHURST S., DAVIES Z. ?The Horse in Motion: The Anatomy and Physiology of Equine Locomotion? Wiley-Blackwell 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student definiuje anatomiczne uwarunkowania przydatności koni do rożnych sposobów użytkowania, prawidłowo nazywa i objaśnia elementy układu szkieletowego i mięśniowo-ścięgnowego konia

Rozróżnia poszczególne odcinki kończyn konia, rozpoznaje wady kończyn i postawy, charakteryzuje podstawowe chody konia i ich wady w zależności od sposobu użytkowania

Tłumaczy zmiany zachodzące w mięśniach podczas pracy lub spoczynku, rozpoznaje zaburzenia funkcji układu mięśniowego konia

Prawidłowo nazywa poszczególne elementy kopyta, objaśnia ich funkcje, opisuje wady w ich budowie, rozróżnia rodzaje podków, opisuje czynności przy korekcji i podkuwaniu kopyt koni

Umiejętności

Student analizuje czynniki mające wpływ na sprawność ruchu konia podczas pracy pod siodłem i w uprzęży

Interpretuje najczęstsze urazy podczas treningu i pracy konia, współpracuje z lekarzem weterynarii wykorzystując badania RTG i USG kończyn do oceny stopnia wytrenowania konia,

Współpracuje z kowalem lub podkuwaczem podczas rozczyszczania i podkuwania kopyt koni.

Kompetencje

Student jest świadomy ryzyka związanego z użytkowanie koni i wrażliwy na skutki niewłaściwego z nimi postępowania

Jest aktywny w samokształceniu i zdobywaniu nowej wiedzy oraz zdeterminowany w dbaniu o dobrostan koni

Wykazuje dbałość o bezpieczeństwo swoje i współpracowników podczas pracy z końmi

Metody i kryteria oceniania:

egzamin - test wyboru i uzupełnień

zaliczenie - test wyboru i uzupełnień

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Jarosław Łuszczyński, Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Podstawski
Prowadzący grup: Zenon Podstawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)