Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowanie się bydła a jego użytkowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ZBAU9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowanie się bydła a jego użytkowość
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci uzyskają wiedzę dotyczącą zachowania się bydła oraz jego uwarunkowań genetycznych i środowiskowych. Zostanie także podjęta problematyka związana z interakcją między zachowaniem się bydła a jego użytkowością mleczną, mięsną i rozpłodową. W ramach przedmiotu przedstawione będą również aspekty relacji człowiek-zwierzę w przypadku bydła oraz podstawowe zasady postępowania z nim.

Pełny opis:

1. Postrzeganie i poznawanie otoczenia przez bydło (1 godzina)

2. Genetyczne uwarunkowania zachowania się bydła (1 godzina)

3. Bydło a środowisko jego chowu - aspekty etologiczne (2 godziny)

4. Poruszanie się i aktywność dobowa bydła (1 godzina)

5. Zachowanie się bydła a żywienie (1 godzina)

6. Zachowania społeczne bydła (1 godzina)

7. Zachowanie się bydła a jego użytkowość mleczna (2 godziny)

8. Zachowanie się bydła a jego użytkowość mięsna (2 godziny)

9. Zachowanie się bydła a jego użytkowość rozpłodowa (1 godzina)

10. Postępowanie z bydłem i jego obsługa (2 godziny)

11. Relacje człowiek-zwierzę w przypadku bydła (1 godzina)

Literatura:

Arave C.V., Albright J.L. 1981. Cattle behavior. J. Dairy Sci., 64, 1318-1329.

Chenoweth P.J. 1983. Sexual Behavior of the Bull: A Review. J Dairy Sci. 66: 173-179

Gonyou H. Social Behaviour in Farm Animals. Cambridge, A, USA: Cabi Publishing.

Granding T (red.). 2007. Livestock Handling and Transport. 3rd Edition, CABI Publishing.

Housing Design for Cattle ? Danish Recommendations. 2001. 3rd edition. The Danish Agricultural Advisory Center.

Jezierski T.A. 1987. Zachowanie się bydła o różnej użytkowości zależnie od genotypu i sposobu utrzymania. Prace habil., Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

Munksgaard L., De Passille A.M., Rushen J., Thodberg K., Jensen M.B. 1997. Discrimination of people by dairy cows based on handling. J Dairy Sci., 80, 1106-1112.

Phillips C. 2002. Cattle behaviour & welfare. Sec. Edition, Blackwell Publishing.

Raussi S. 2003. Human-cattle interactions in group housing. Applied Animal Behaviour Science, Vol. 80, No 3, 245-262

Efekty uczenia się:

Studenci posiądą wiedzę dotyczącą behawioru bydła i jego użytkowości oraz relacji między nimi z uwzględnieniem zasad postępowania ze zwierzętami w warunkach produkcyjnych. Będą oni mogli wykazywać aktywną postawę w zakresie samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy, mając świadomość znaczenia swojej odpowiedzialności za zwierzęta.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studentów będzie uwzględniała ich aktywność podczas zajęć oraz wiedzę końcową. Kryteria oceny będą zgodne ze standardami obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Adamczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.