Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.SZJZ9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zapewnienia jakości w przetwórstwie surowców pochodzenia zwierzęcego
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 3 sem. elektywy
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje zasady wprowadzania do zakładów przetwórstwa surowców zwierzęcych systemów zarządzania jakością, znaczenie stosowania przez producentów systemów zapewniających prawidłową jakość surowców zwierzęcych w czasie ich przetwórstwa. Przedstawione zostaną systemy pomocne w realizacji programu gwarantowania dobrej jakości produktów zwierzęcych (GMP, QS, normy z serii ISO, TQM i HCCP), dokumentacja systemu zarządzania jakością, metody wprowadzania systemu zarządzania jakością, certyfikacja oraz audit.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Jakość żywności i systemy jej zapewnienia w przetwórstwie żywności. Prawo żywnościowe.

2.Czynniki charakteryzujące jakość w produkcji żywności.

3.Charakterystyka podstawowych systemów zapewniających kształ.owanie prawidłowej jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

4.Dobra Praktyka Produkcyjna –GMP. System zapewnienia jakości - QS. System zarządzania jakością i jego wymagania wg ISO 9001:2000.

5.Metody wprowadzania systemu zarządzania jakością. Certyfikacja. Audit systemu zarządzania. Kompleksowe zarządzanie jakością – TQM.

6.Model systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces.

7.System Analizy Zagrożeń w oparciu o Krytyczne Punkty Kontroli – HACCP.

8.Zasady wprowadzenia do zakładów systemu kontroli HACCP.

9.Etapy żywność. wdrażania systemu HACCP w zakładach produkujących

10.Dokumentacja systemu zarządzania jakością. Regulacje prawne dotyczące kontroli jakości zdrowotnej żywności.

Ćwiczenia:

1.Praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności – wizyta w zakładzie przetwórczym.

2.Opracowanie prostych procedur i dokumentacji systemu kontroli metodą HACCP dla wybranego zakładu.

Literatura:

1. Praca zbiorowa po redakcją Tadeusza Trziszki. Zarządzanie jakością

i bezpieczeństwem żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2009.

2.Praca zbiorowa pod redakcją Franciszka Świderskiego. „Towaroznawstwo produktów spożywczych”. SGGW, W-wa, 1998.

3.Bank J. „Zarządzanie przez jakość”. Felberg SJA, W-wa, 1999.

4.Iwasiewicz A. „Zarządzanie jakością”. PWN, Warszawa-Kraków, 1999.

5.Szwoch W. „ISO 9001 dla małych firm. Metody postępowania”. Poradnik Komitetu ISO/TC 176. PKN, W-wa, 2003.

6.Praca zbiorowa pod redakcją Owczarek L. „HACCP i higiena żywności”, Wydawnictwo FORUM sp. z o.o., Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student wykazuje znajomość systemów pozwalających zapewnić prawidłową jakość surowców zwierzęcych w czasie ich przetwórstwa, wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach na różnych etapach pozyskiwania surowców zwierzęcych i ich przetwarzania.

Umiejętności:

Student potrafi opracować i wdrożyć proste procedury systemu kontroli metodą HACCP dla wybranego zakładu, umie przygotować dokumentację systemu zarządzania jakością.

Kompetencje społeczne:

Student jest świadom odpowiedzialności za powierzone mienie i podejmowane decyzje dotyczące opracowania i wdrażania procedur systemów zarządzania jakością, ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Umiejętności: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 - >90%

Kompetencje społeczne: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.