Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena i wyprawa skór zwierzęcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.OWSZ9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena i wyprawa skór zwierzęcych
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zakres przedmiotu obejmuje wybrane zagadnienia z oceny jakości i wyprawy skór zwierzęcych, perspektywy rozwoju przemysłu skórzanego w kraju i na świecie, charakterystykę przydatności garbarskiej poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich, budowę topograficzną, anatomiczną i histologiczną skór oraz ich skład chemiczny, zabiegi pielęgnacyjne w czasie wychowu, metody pozyskiwania i konserwacji skór surowych, podstawy fizykochemiczne wyprawy skór gotowych, charakterystykę uszkodzeń i wad skóry oraz najczęstsze przyczyny i sposoby ich eliminowania, klasyfikację skór, wykorzystanie odpadów przemysłu skórzanego, praktyczne metody konserwacji skór miękkich.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Cechy fizykochemiczne skór miękkich

2.Zabiegi pielęgnacyjne w czasie odchowu zwierząt

3.Metody pozyskiwania i konserwacji skór surowych

4.Klasyfikacja poubojowa skór surowych

5.Technologie i techniki stosowane w wyprawie skór

6.Wpływ środowiska na jakość skór bydlęcych

7.Zagrożenia dla środowiska ze strony przemysłu skórzanego

8.Technologia utylizacji odpadów przemysłu skórzanego

9.Pielęgnacja skór wyprawionych

10.Wyprawa skór siodlarsko-rymarskich

Ćwiczenia:

1.Praktyczne rozpoznawanie skór sztucznych i naturalnych. Zajęcia w zakładzie produkcji obuwia oraz w laboratorium oceny skór wyprawionych w zakładzie garbarskim.

Literatura:

1.Bieńkiewicz K.J. 1977. Fizykochemia wyprawy skór. WNT, Warszawa.

2.Lasek W. 1978. Kolagen, chemia i wykorzystanie. WNT, Warszawa.

3.Litwińczuk Z. 2004. Surowce zwierzęce ocena i wykorzystanie. PWRiL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna metody oceny jakości i przetwórstwa skór zwierzęcych oraz zasady ich skupu i klasyfikacji.

Umiejętności

Student umie dokonać podstawowej oceny jakości skór surowych i wyprawionych oraz rozpoznawać skóry sztuczne i naturalne.

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość potrzeby samokształcenia oraz upowszechniania i wdrażania do praktyki posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych, ma świadomość znaczenia zawodowej odpowiedzialności za produkcję najwyższej jakości skór wyprawionych.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Umiejętności: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 - 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 - >90%

Kompetencje społeczne: na ocenę 2<55%,na ocenę 3 55-60%,na ocenę 3,5 - 61-70%,na ocenę 4 - 71-80%,na ocenę 4,5 - 81-90%,na ocenę 5 >90%

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia.

4.Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0), ponad dobrej (4,5) i bardzo dobrej (5,0).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zapletal
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.