Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.OPMZ9.SI.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja produkcji mleka i żywca wołowego
Jednostka: Zakład Hodowli Bydła
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Biologia rozrodu stacjonarne 6 sem. elektywy
Hodowla ekologiczna 6 sem.elektywy
Hodowla i użytkowanie koni 6 sem. elektywy
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla zwierząt stacjonarne 6 sem. elektyw
Prewencja 6 sem. przedmioty i elektywy do wyboru
Zootechnika stacjonarne elektywy I stopień
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Treści kształcenia: Celem zajęć jest omówienie wpływu uwarunkowań technologiczno-ekonomicznych na efektywność produkcji mleka i żywca wołowego oraz teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania decyzji produkcyjnych przy wykorzystaniu metod modelowania matematycznego. Zaprezentowane zostaną zasady konstruowania matematycznych modeli procesów produkcyjnych wraz z metodami ich rozwiązywania (programowanie liniowe i dynamiczne). Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wyznaczone zostaną optymalne strategie produkcji mleka i żywca wołowego w różnych uwarunkowaniach produkcyjno-ekonomicznych

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

1. Czynniki organizacyjno-ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji mleka (m.in. typ gospodarstwa, skala produkcji, technologia produkcji, system utrzymania zwierząt, żywienie, organizacja pracy, technika doju, ceny środków produkcji i produktów) 2 godz.

2. Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji mleka (m.in. rasa, wydajność mleczna, kolejna laktacja, jakość mleka, wykorzystanie paszy, wiek I-go wycielenia, długość OMW, długość użytkowania krowy, zdrowotność) 2 godz.

3. Czynniki organizacyjno-technologiczne i ekonomiczne wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego (m.in. typ gospodarstwa, skala produkcji, technologia produkcji, system utrzymania zwierząt, żywienie, organizacja pracy, ceny środków produkcji i produktów) 2 godz.

4. Czynniki biologiczno-hodowlane wpływające na opłacalność produkcji żywca wołowego (m.in. rasa, mleczność krowy mięsnej, wiek I-go wycielenia, długość okresu użytkowania krowy, wskaźniki reprodukcji, wykorzystanie paszy, tempo wzrostu, wydajność rzeźna, jakość tusz) 2 godz.

5. Zastosowanie modelowania matematycznego do wspomagania procesów decyzyjnych w produkcji zwierzęcej - założenia ogólne 3 godz.

6. Metody wyznaczania decyzji optymalnych (symulacja, optymalizacja: programowanie liniowe, programowanie dynamiczne, hierarchiczne procesy Markova) 4 godz.

TEMATYKA ĆWICZEŃ

1. Rachunek ekonomiczny w produkcji mleka 2 godz.

2. Analiza kosztów produkcji mleka - wykorzystanie programu komputerowego "Koszty produkcji mleka" 4 godz.

3. Opracowanie przykładowej analizy opłacalności produkcji mleka 2 godz.

4. Matematyczne modelowanie produkcji mleka 2 godz.

Wspomaganie decyzji w produkcji mleka - optymalizacja strategii zarządzania stadem bydła mlecznego przy wykorzystaniu programów komputerowych 6godz.

Rachunek ekonomiczny w produkcji żywca 2 godz.

Analiza kosztów produkcji żywca 2 godz.

Opracowanie przykładowej analizy opłacalności produkcji żywca 2 godz.

Matematyczne modelowanie produkcji żywca 2 godz.

Wspomaganie decyzji w produkcji żywca - optymalizacja strategii opasu przy wykorzystaniu programów komputerowych 4 godz.

Zaliczenie - wykonanie analiz wg podanych założeń 2 godz.

Literatura:

Kennedy J.O.S. 1986. Dynamic programming. Applications to Agriculture and Natural Resources. Elsevier, London-New York.

Kristensen A. R. 1993. Markov decision programming techniques applied to the animal replacement problem, Dina KVL, The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen.

Makulska J. - Modelowanie matematyczne we wspomaganiu procesów decyzyjnych w opasie buhajków. Pr. habilitacyjna. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 427, Rozprawy, z. 311, 2006.

Makulska J., Węglarz A.: Opłacalność hodowli bydła mięsnego i produkcji żywca wołowego na użytkach zielonych. Zesz. Nauk. PTZ nr 55, IX Szkoła Zimowa, 2001, 191-203.

Aktualne publikacje zawarte w czasopismach naukowych i popularno-naukowe z zakresu optymalizacji produkcji mleka i żywca wołowego.

Efekty uczenia się:

Umiejętność poprawy efektywności produkcji mleka i żywca wołowego przy wykorzystaniu technik symulacji i optymalizacji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Zaliczenie w formie pisemnej; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 60 % prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60 %.

Ćwiczenia

Na ocenę pozytywną należy przygotować analizę optymalizacyjną produkcji mleka i żywca wołowego; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 40%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Prowadzący grup: Joanna Makulska, Andrzej Węglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.