Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona dziedzictwa kultury rolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H.HBD.ODKR9.SM.HZOHX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa kultury rolnej
Jednostka: Katedra Hodowli Bydła
Grupy: Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Bioinżynieria rozrodu zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Hodowla i użytkowanie zwierząt
Zootechnika stacjonarne elektywy II stopień
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 1 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 2 sem. elektywy
Zootechnika, stacjonarne magisterskie, 3 sem. elektywy
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Żywienie i dietetyka zwierząt
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka elektywu obejmuje zagadnienia związane z historią wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem metod uprawy roli i chowu zwierząt, budownictwa wiejskiego, działalności pozarolniczej prowadzonej na wsiach oraz funkcjonowania społeczności wiejskiej na przestrzeni dziejów. W ramach zajęć przedstawiana jest problematyka dotycząca ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich na świecie i w Polsce oraz omawiane są możliwości promocji terenów wiejskich poprzez prezentację zwyczajów i obrzędów ludowych oraz rękodzieła i produktów spożywczych specyficznych dla określonych regionów.

Pełny opis:

- Historia wsi polskiej:

wspólnota pierwotna, rolnictwo kopieniackie, rolnictwo wypaleniskowe, rolnictwo orne, system feudalny

1

- Historia wsi polskiej:

system folwarczno-pańszczyźniany - praca na roli i w gospodarstwie, narzędzia uprawy roli 1

- Historia wsi polskiej:

ogrodnictwo i sadownictwo, chów zwierząt, gospodarka leśna i rybołówstwo 1

- Historia wsi polskiej:

przemysł wiejski - przetwórstwo spożywcze, obróbka drewna, plecionkarstwo, kowalstwo, garncarstwo, produkcja odzieżowa 1

- Historia wsi polskiej:

budownictwo wiejskie, stosunki społeczne na wsi 1

- Ochrona zasobów genetycznych roślin i zwierząt na świecie

1

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce (bydło, świnie, owce, konie, drób, zwierzęta futerkowe, ryby, pszczoły) 1

- Produkty regionalne w Polsce i na świecie 1

- Zwyczaje ludowe w Polsce i na świecie 2

Literatura:

Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. I, II, III, PWRiL, Warszawa, 1964.

2. Ochmański W.- Gospodarowanie na roli na ziemiach polskich w rozwoju dziejowym, Lud. Sp. Wyd., Warszawa, 1959.

3. Inglot S. - Z dziejów wsi polskiej i rolnictwa, Lud. Sp. Wyd., Warszawa, 1986.

4. http://www. bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl

5. "Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w Polsce i Europie - osiągnięcia i dylematy", Międzynar. Konf. Nauk., Streszczenia, Balice 31.05.- 2.06.2007, Kraków IZ PIB-Balice, 2007.

6. Animal Genetic Resources Information, Biuletyn FAO.

Brak literatury

Efekty uczenia się:

Studenci przygotowują prace, w których opisują wybrane regiony lub miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zachowania dziedzictwa kultury rolnej. Nabywają wiedzę ułatwiającą podejmowanie działań z zakresu promocji terenów wiejskich (agroturystyka itp.).

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.